PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/personalutveckling-bidrar-till-verksamhetseffektivisering-23094

Personalutveckling bidrar till verksamhetseffektivisering

Pressmeddelande november 4, 2016 Probana Business School Vidareutbildning Probana Utbildning Psykologi Ledarskap Mini MBA Kommunikation Ledare Personalutveckling Utvecklingsprojekt Utveckling Kompetenskrav

Personalutveckling är baserat på behovet av att följa upp utvecklingen av anställdas kunskaper och kompetenser under hela arbetslivet och är utformad utifrån verksamhetens behov av att vara konkurrenskraftig på arbetsmarknaden. Personalutveckling är därmed avgörande för verksamhetens förmåga att behålla värdefulla nyckelpersoner.

Pic 5

Med hänsyn till den omfattande betydelsen av personalutveckling är det svårt att ange en definition av begreppet. Vad är utveckling? Hur vet vi om vi utvecklas? Dock kan personalutveckling definieras som: "utveckling av anställda med målet att kunna uppfylla de funktions- och kompetenskrav gjorda för arbetsuppgifter”.

Ett ökat fokus på personalutveckling bidrar till effektivisering av verksamheten. Genom att säkerställa att de anställda har de relevanta färdigheterna och kunskaperna som krävs för att lösa arbetsuppgifterna och på så sätt nå verksamhetens mål. Det är viktigt att olika utvecklingsprojekt skapar en god kommunikation mellan ledare och anställda, såväl som mellan avdelningar. Kommunikation bidrar till kunskapsutbyte inom en organisation, något som kan ha en stimulerande effekt på organisationen men också något som kan bidra till en ökad kvalitet.

Lär dig mer om personalutveckling
På Probanas Mini MBA går vi djupare in på ämnet personalutveckling, som tillhör Modul 1: Personalledning och psykologi med kursstart i januari 2017. I den här modulen tar vi oss också an ämnen så som HR-strategier, utvecklingssamtal och kommunikation. Andra ämnen utbildningens resterande moduler går in på djupet på är bl.a. förändringsledning, affärsutveckling, värdeskapande- och resultatorienterat ledarskap. För mer information om vår Mini MBA-utbildning, vänligen besök www.probana.se.

Ämnen


Probana Business School Vidareutbildning Probana Utbildning Psykologi Ledarskap Mini MBA Kommunikation Ledare Personalutveckling Utvecklingsprojekt Utveckling Kompetenskrav