PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/personalutveckling-18534

Personalutveckling

Pressmeddelande oktober 1, 2014 Utbildning Strategiskt Personalutveckling Kompetenser Mini MBA Kommunikation Probana Business School Organisation CEO

Att prioritera personalutveckling bidrar till organisationers effektivitet, eftersom att det säkerställer att personalen besitter de kompetenser som krävs för att att kunna lösa arbetsuppgifterna och därmed att organisationens mål uppnås.

400 05685934a

CFO asks his CEO: "What happens if we invest in developing our people and then they leave the company?" CEO answers: ‘’What happens if we don't, and they stay?"

Personalutveckling är avgörande för organisationens presationer och konkurrenskraft. Av denna anledning bör utbildning av personal vara strategiskt förankrat i organisationens långsiktiga mål. En organisation kan inte skapa högre resultat än vad dess medarbetare är kapabla till.

Personalutveckling handlar inte endast om medarbetarens profesionella kunskaper, det handlar lika mycket om personlig utveckling och kommunikations- och samarbetsförmåga. Dessa kompetenser är avgörande för att skapa en organisation som delar kunskap och strävar efter gemensamma mål.

En Mini MBA från PROBANA Business School kan ge dig och organisation förutsättningarna för att bli ett effektivt och högpresterande team. Läs mer om våra utbildningar på www.probana.se

Ämnen


Utbildning Strategiskt Personalutveckling Kompetenser Mini MBA Kommunikation Probana Business School Organisation CEO