PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/personalledning-psykologi-tv%C3%A5-ingredienser-i-ett-h%C3%A5llbart-ledarskap-21583

Personalledning & Psykologi, två ingredienser i ett hållbart ledarskap

Pressmeddelande augusti 26, 2015 Stockholm Kompetensutveckling Framtidsutveckling Mini MBA Kompetenslyft

Probana Business School - Mini-MBA

GruppHänder Logga

Personliga egenskaper som till exempel empati, integritet och trovärdighet är egenskaper som man inte kan vara utan – speciellt inte som ledare med personalansvar. Organisationer är inget i sig själv, utan endast existerande med hjälp av kraften från människorna som finns i dem. Just därför, är förmågan att kommunicera, samarbeta och motivera medarbetarna och stärka de i deras arbete avgörande för att bidra till ökat engagemang och skapa en mer långsiktig relation för medarbetarna gentemot verksamheten.

Ämnet psykologi är inte längre ett begränsat redskap inom organisationernas HR-avdelningar. Psykologi och modern personalledning har blivit ett avgörande ledarskapsverktyg som ledare på alla nivåer måste kunna behärska för att upprätthålla och vidareutveckla en organisation.  

Många företag och organisationer har tvingats genomgå stora förändringar. Geografiska gränser utgör inte längre ett hinder inom våra företag och tillsammans med IT-revolutionen har det bidragit till att pressen på att möta de krav och villkor som samhället ställer ökat ännu mer. Det ställs större krav på ledarna som ska ha daglig kontakt med medarbetarna och visa vägen. Det är nödvändigt att dagens företag arbetar mycket mer med att involvera medarbetarna, ökad insikt, kompetensutveckling, arbetspsykologi och konflikthantering. Detta är endast några ledarskapsområden som kräver kunskap i psykologi och modern personalledning. 

När företag glömmer psykologin riskerar man i högre grad att antalet sjukskrivningar ökar eller att duktiga medarbetare lämnar organisationen och går över till en konkurrerande verksamhet. Bra ledare behåller- och attraherar nya medarbetare. Det är väsentligt att man har insikt och förståelse för att tillväxt, innovation och framtidsutveckling inom ett företag, är beroende av att personalen trivs på sitt arbete, känner sig stärkta i sin roll och att man inte försöker styra medarbetarna in i detalj.

Psykologi som ledarskapsverktyg handlar bland annat om insikt, på vilket sätt man kan skapa ett starkt förtroende gentemot sin personal, stärka gruppen och skapa samspel. Probanas Mini-MBA´s första modul handlar om personalledning och psykologi och ger ledaren solid teoretisk och praktisk kunskap om HR, personalledning, psykologi, kommunikation och kompetensutveckling. Den innebär fullt fokus på att utveckla kunskaperna som personalledare, i en modern resultatfokuserad verksamhet. Ökad kännedom till positiv psykologi med mer fokus på medarbetarnas styrkor och ett hållbart ledarskap bidrar till starka relationer, större förtroende och därmed ökade- och mer långsiktiga resultat.

Med fokus på psykologi och modern personalledning följer också fokus på den interna kommunikationen. Den interna kommunikationen handlar lite kort om två saker 1. Informera medarbetarna om var verksamheten är på väg och varför, samt involvera medarbetarna i hur verksamheten gemensamt ska uppnå uppsatta mål. 2. Engagera medarbetarna genom att inkludera och motivera, genom tydlig kommunikation som alla kan ta del av. Organisationens stora och små ändringar är lättare att förstå och arbeta under, när och om man som medarbetare känner till why och the how. Psykologi och modern personalledning är därför nära knutet till att vara mer öppen. Att vara mer öppen och uppriktig kommer när verksamhetens ledare kommunicerar så att det kan höras.

Undervisningen hos Probana består av en kombination av e-learning och fullspäckade kursdagar. Vi har valt denna undervisningsform eftersom vi vet att vardagen är hektisk och oförutsägbar och därför ska undervisningen kunna fortsätta, när det passar den enskilde ledaren själv. Vi har därför utvecklat vår egen plattform för e-learning, som är baserad på kunskap från ledare med mer än 20 års erfarenhet. Detta innebär bland annat att undervisningsmaterialet är lätt att få tillgång till, det ger en bra överblick över kompendiet och hjälper till att behålla fokus och säkra att målen för varje modul uppnås. Både via plattformen för e-learning och på kursdagarna, har deltagarna på Probanas Mini-MBA stort utbyte genom att dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper och diskutera med andra ledare som går utbildningen. Läs mer på www.probana.se 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och ta del av information och aktuella erbjudanden: http://www.probana.se/

Ämnen


Stockholm Kompetensutveckling Framtidsutveckling Mini MBA Kompetenslyft