PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/oeniga-medarbetare-bra-eller-d%C3%A5ligt-23358

Oeniga medarbetare, bra eller dåligt?

Pressmeddelande januari 30, 2017 Probana Utbildning Konflikt Hantera konflikt Utveckling Ledarskap Ledare Konflikter Konflikthantering

Oenigheter förekommer på det flesta arbetsplatser och går in princip inte att undvika. En ledare lägger ca 13% av sin arbetstid på att just lösa konflikter vilket motsvarar den tid vi lägger på semester under ett år. Även om begreppet konflikt kommer med en negativ laddning kan det även bidra till mycket positivt på arbetsplatsen, exempelvis tyder oenigheter kollegor sinsemellan på engagemang till sitt arbete. Hur konflikten påverkar din organisation beror dock helt på hur konflikten hanteras.

Header 40

En konflikt innebär inget annat än två viljor som korsas, det vill säga att en medarbetare har sin syn på en situation och en annan medarbetare en helt annan synvinkel. Faktorer som kan påverka oenigheter kan bland annat vara otydliga rollbeskrivningar och mål eller otydligt ledarskap i organisationen.

Om konflikterna har gått riktigt långt går det ut över organisationen rejält genom sämre kvalitet, högre sjukfrånvaro, dåligt arbetsklimat och stress hos medarbetarna. Det är dock vid meningsskiljaktighet som utveckling sker och på så sätt kan konflikter vara positivt för organisationen. Som ledare är det därför viktigt att du inte bara ser konflikter som något som stjäl energi utan att det även kan bidra till ny kunskap och mer sammansvetsade team.

Det är dock viktigt att ta alla oenigheter på allvar. Ibland kan det handla om små saker som får bägaren att rinna över och det resulterar i en stor konflikt. Exempelvis kan spel- och sociala regler på arbetsplatser spela stor roll. Det kan handla om att prata i jag-språk istället för du-språk, hur vi hälsar på varandra samt vilken ton vi använder i interna mail.

Ämnen


Probana Utbildning Konflikt Hantera konflikt Utveckling Ledarskap Ledare Konflikter Konflikthantering