PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/nytt-verktyg-revolutionerar-korrekturl%C3%A4sning-av-grafiskt-material-8857

Nytt verktyg revolutionerar korrekturläsning av grafiskt material

Pressmeddelande januari 27, 2010 IT

WeAllEdit är ett helt nytt sätt att hantera korrekturläsning, versioneringar och godkännandeprocedurer vid utveckling av grafiskt material.

Wealledit

Det vanligaste sättet att införa ändringar efter korrektur idag är att använda gula noter i PDF-filer. Här är såväl korrekturläsaren och koordinatorn som grafikern nödvändiga för varje enskild rättning som ska göras i texten. WeAllEdit gör det möjligt för korrekturläsaren att själv rätta i texten och göra färdigt dokumentet direkt för godkännande.  Den revolutionerande nyheten är att grafikern inte längre behövs i korrekturprocessen eftersom korrekturläsaren gör alla ändringar i texten själv. Slut på tidsödande korrekturprocedurer, koordinering via e-post och brist på versionskontroll.

Då man arbetar online mot en gemensam databas kan alla korrekturläsare hela tiden se den senaste texten och hela historiken. Det ger en unik överblick som garanterar en snabb och smidig korrekturprocess – oavsett antal korrekturläsare.

WeAllEdit kan även användas för översättning av material. En länk skickas helt enkelt till översättaren, som sedan arbetar direkt i systemet. Eftersom översättaren själv kan se hur texten kommer att bli sparas många korrekturomgångar på grund av fel som avstavning och för långa rubriker eller stycken.

Reklambyråer som erbjuder WeAllEdit till sina kunder kommer i framtiden att få en viktig konkurrensfördel. För det första sparas tid internt eftersom grafiker och projektledare kan ägna sig åt att fokusera på de grafiska ändringarna. För det andra erbjuds kunden en effektivare hantering av varje enskilt projekt, vilket i slutändan medverkar till att alla blir nöjda.

WeAllEdit är ett mycket användarvänligt system som inte kräver någon särskild introduktion. Tanken är att nya korrekturläsare kan börja med en gång, utan föregående utbildning. Det är med andra ord otroligt enkelt att komma igång med att förbättra sina arbetsprocesser.

Erfarenheten visar att alla kan spara både tid och pengar på att optimera sin arbetsgång, oavsett om man förbereder InDesign-dokument internt eller samarbetar med en extern byrå. Samtidigt får man en överblick och en systematik som underlättar arbetsgången markant för alla inblandade.

WeAllEdit har följande fördelar:

  • Korrekturläsaren utför själv sina ändringar direkt i dokumentet
  • Korrekturläsaren kan själv skapa PDF-filer för slutgiltigt godkännande
  • Flera korrekturläsare/editors kan arbeta samtidigt med samma dokument
  • Koordinatorns involvering minskas betydligt
  • Grafikern behöver inte involveras lika ofta
  • Grafikern behövs bara för grafiska rättelser och en sista genomgång av textuppsättningen
  • All historik dokumenteras

Fakta
WeAllEdit stödjer Adobe InDesign CS2/CS3/CS4 och Adobe PDF-formatet.

Se en demo på www.WeAllEdit.com

Kontakter


Ämnen


IT