PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/nyhet-probana-%C3%A4r-aktuell-med-sin-erk%C3%A4nda-mini-mba-i-stockholm-15959

NYHET! PROBANA är aktuell med sin erkända Mini MBA i Stockholm!

Pressmeddelande juni 11, 2013 Education

Kanske känner du igen dig i dilemmat? Du vill gärna vara en bättre ledare och vidareutbilda dig, men en långvarande MBA till flera hundratusentals kroner går inte ihop med både jobb och familj. Du kan inte belasta din verksamhet med din frånvaro. Och hemma kan du inte heller vara borta mer från familjen. Du kan med andra ord inte ställa in skidresan för att börja studera och sikta efter dina egna ledarambitioner.

Logo til pressemeddelelser

Hos PROBANA Business School har vi svaret. PROBANA har 22 års erfarenhet av ledarutbildningar och har skräddarsytt en Mini MBA till den som vill vara en bättre ledare utan att övertrassera kontot på jobb eller där hemma. Till följd av den massiva uppbackningen i det danska näringslivet har vi valt att se mot Sverige, för att ta emot de svenska ledarnas krav och behov!

PROBANAs utbildningar

Hos PROBANA har vi skräddarsytt utbildningarna in i minsta detalj vad gäller både ekonomi, kursupplägg och tidsförbruk. Borta är tanken om teori för teorins skull. Borta är tanken om att du ska sitta vid skolbänken varje onsdags- och lördagskväll i flera år. Istället så erbjuder PROBANA e-learning, komprimerade texter och en prispolitik som inte belastar verksamhetens ekonomi.

PROBANAs Mini MBA är en lyxutgivning av en utbildning för svenska ledare, där PROBANA har valt ut de bästa ledarna ifrån MBA och andra utbildningar inom ledarskap. Det är också dem som har utvecklat kursupplägget, utsorterat det bästa innanför management och skrivit om det till ett språk som inte är för tungt eller teoretiskt.  

PROBANA sammarbetar med de mest framgångsrika personer från Sveriges näringsliv: Professorer, konsulter, advokater, HR-chefer, yrkespsykologer, direktörer, språkforskare, auktoriserade revisorer, kommunikations experter, med flera. Undervisarna har många års arbetslivserfarenhet och det gör PROBANAs Mini MBA effektiv, eftersom att den kan användas i praktiken.

PROBANAs Mini MBA är präglad av moderna ämnen som psykologi. Alla PROBANAs undervisare är utvalda från idealet att ledarutbildningar idag inte bör vara detsamma som för 20 år sedan. Idag har de flesta ledare en stor teoretisk kunskap om ekonomi, strategi och mangement. Därför efterfrågar de inte endast kunskap inom detta fält, men också innanför de redskap som gynnar dem i deras dagliga jobb som ledare. Kunskap om psykologi kan hjälpa till med både medarbets ledning, - utveckling och - förhandling - men också som ett verktyg innanför kommunikation, konflikthantering och personlig utveckling, som ger fokus och styrka i det personliga ledarskapet, en förutsättning för all annan ledning.

Det är globalt erkännt att en global ledare har behov för att känna till de psykologiska verktygen. Många verksamheter och många ledare är i kris. Det är många ledare, som har medarbetare, som antingen själv eller vars nära är påverkade av krisen. Vi är alla påverkade! Det har många skandinaver erkännt och därför har PROBANA tagit de psykologiska verktygen med som en del av Mini MBA utbildningen, så att vi kan arbeta under den kris vi befinner oss i - både ekonomiskt och mentalt.

Vem tar enMini MBA?

Hos PROBANA Business School har vi kursister från hela världen och från alla bransher. PROBANAs kursister kommer således både från den offentliga sektorn och från landets stora såväl som små -verksamheter.

PROBANAs Mini MBA hänvänder sig främst till mellanledare, ledare, dirketörer, avdelningschefer och kunsulter, som bränner för att uppkvalificera sig genom en professionell utbildning.

Mini MBA:n utgörs av deltidsstudier, baserat på e-learning, kombinerat med kursdagar. Utbildningen sträcker sig på en period av 8-10 månader och genomgår 6 moduler som innehåller cirka 700 sidors läsning. Arbetsinsatsen är beräknad till cirka 20-25 timmar per månad exklusive kursdagar.

Hos PROBANA har vi näringslivets verklighet som utgångspunkt. PROBANAs undervisning är en kombination av egen förberedelse framför datorn samt intensiva kursdagar, där deltagarna undervisas gemensamt av förande undervisare från ledande utbildningsinstitutioner och det privata näringslivet i Sverige.

Det är därför som PROBANA, under de sista 20 åren, har utvecklat sig till att vara Danmarks största privata verksamhet med ledarutbildningar till erfarna ledare. PROBANAs ledarutbildning är inte ett projekt på flera år, till ett pris på en kvarts miljon kroner, - det är en effektiv, målinriktad och exakt utbildning, som ger praktiska redskap som möjliggör den enskilde ledaren till att bli bättre på allt ifrån att hantera den missnöjda medarbetaren, till optimering av arbetssätt, som kan säkra ett större överskott i verksamheten.

Och det är precis denna effektiva och målinriktade utbildning som har fått över 15.000 ledare från en stor rad av Danmarks största och mest erkännda verksamheter till att välja PROBANAs utbildningar, mer specifikt, Mini MBA:n, när de skal ge deras ledare ett lyft i deras kompetenser.

Hur är enPROBANAs Mini MBA upplagd?

Drömmer du också om att få mer ansvar på jobbet och bli en del av ledningen? Eller är du redan en ledare, men har behov för mer bakgrundskunskap och genomslagskraft till CV:t? Så är PROBANAs Mini MBA kanske något för dig!

Kursplanen är utarbetad i sammarbete med fackfolk från ledande universitet, Business Schools och större konsultverksamheter och är en koncentrerad utgåva av den teori som undervisas och används på dessa- och andra institutioner - den fackliga nivån är därför på topp.  

Utbildningens 6 moduler är följande:

1.        Personal ledning och psykologi

2.        Förändrings hantering

3.        Företags utveckling och strategi

4.        Värdeskapande ledarskap

5.        Resultat orienterat ledarskap

6.        Utvecklande ledarskap

Mini MBA utbildningen är baserad på "blended learning", som är en kombination av e-learning och kursdagar. Kursdagarna tar plats i Stockholm, Radisson Blu Viking.

E-learning delen av utbildningen säkrar dig tillgång till den grundläggande kunskap som du ska ha på plats innan du deltar på kursdagarna. Detta skapar en fördel eftersom att du själv kan välja och fördjupa dig i de områden som du har behov för. En annan fördel är också att oavsett om du är ute och reser, i sommarstugan, på kontoret eller sitter och väntar på ett möte, så kan du logga in på utbildnings plattformen. Många ledarutbildningar glömmer att Ni, som ledare, har mycket olika utgångspunkter och grundkunskaper.

Genom PROBANAs e-learning program så ansvarar du själv för att vara klar till fullspäckade kursdagar, där fokus ligger på tempo, undervisning och utveckling av dina kompetenser. Detta bidrar till att undervisningen på kursdagarna blir intensiva och givande, eftersom att PROBANAs undervisare kan använda deras tid till annat än teori. Hos PROBANA kan du få en utbildning som utvecklar dig och dina kompetenser i ett intensivt förlopp som ställer krav till självdiciplin och ambitioner.

Anmäl dig till utbildningen idag och få SEK 10.000,- i rabatt. Anmäl dig här www.probana.se 

Hos PROBANA utbildar vi morgondagens ledare!

Ämnen


Education