PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/nya-siffror-om-europas-k%C3%B6er-5477

Nya siffror om Europas köer

Pressmeddelande juni 9, 2008

Danmark är på Topp 5 över länderna i Europa med kortast väntetid i kö. Ryssland har de längsta köerna i Europa, och en italiensk tågstation har rekordet.

Om man vill undvika köer under semestern kan det vara en idé att åka till Danmark. Våra danska grannar innehar nämligen plats fem på listan över land med kortast väntetid i köer i snabbköp, på postkontor och i butiker. I Danmark väntar man i genomsnitt 3,3 minuter i kö. Sverige har plats XX på listan. I Sverige är det genomsnittliga antalet kunder per kö 3,95 personer, och den genomsnittliga tiden de använder på att stå i kö är 3,64 minutter.
Längst upp på listan ligger Österrike och Estland, där väntetiden i genomsnitt är två minuter. Ryssland är landet med längst väntetid, nämligen 10 minuter, följd av Turkiet och Italien där man måste vänta åtta minuter i kö.

Siffrorna kommer från MSPA, Mystery Shopping Association Providers, som i april i år samlade in data från Mystery Shopping-företag i de flesta europeiska länder. 2552 frågeformulär har besvarats av anonyma kunder hos banker, på postkontor, tågstationer, snabbköp och fastfood-återförsäljare.

Även längden på köerna har mätts. Danmark ligger med ett genomsnitt på 3,2 personer i varje kö lite bättre än det europeiska genomsnittet på 3,4 personer. De kortaste köerna finns i Österrike och Estland med cirka två personer i varje kö. På botten av listan ligger Finland och Ungern med knappt fem väntande i kön.

Posten är sämst - och ett italienskt rekord
Föga förvånande är det kön på postkontoret som är längst. MSPA har mätt längden på köerna inom olika branscher i Europa, och här ligger postkontor längst upp med sex kunder i kö, följt av tågstationer med fem väntande personer. I jämförelse står det i genomsnitt endast två personer och väntar i en tygaffär. I genomsnitt står 3,5 personer i kö.

I mätningen blev rekordet för väntetid satt den 5 april kl. 12.15 på tågstationen Trenitalia i Milano, där 118 passagerare fick vänta i genomsnitt en timme och 50 minuter vid biljettluckan.

I undersökningen blev europeerna även tillfrågade om vad de tycker om att stå i kö. Det var flest sura kunder på postkontoren runt omkring i Europa, där 32 procent var missnöjda med väntetiden i kön. På tågstationerna var 22 procent missnöjda. Inte oväntat var kundernas största önskemål att man öppnade fler kassor eller biljettluckor. Kanske har de varit bra på att göra just detta i England - här upplever kunderna iallafall den bästa servicen för väntande i Europa.

Stor förbättringspotential
Den danska delen av undersökningen kommer från 205 frågeformulär, ifyllda av Mystery Shoppers - anonyma provköpare - från blandt andra det danska företaget IQS, International Quality System:

- De nyaste siffrorna från april 2008 svarar bra till siffrorna från 2005: Danmark ligger i den bästa tredjedelen när det gäller väntetiden i kö. Det är naturligtvis positivt att Danmark bevarar en hög position på servicenivån, och vi är klart bättre än Europa-genomsnittet på 5,2 minuter. Samtidigt är det utrymme för förbättring av den genomsnittliga väntetiden på 3,3 minuter. Många av kunderna vi utför Mystery Shopping för har nämligen som mål att kunderna skall vänta i högst två minuter innan de expedieras, säger verkställande direktör i IQS, Brian Rosenberg.

IQS är ett danskägt företag och för tillfället den största leverantören av mystery shopping på den danska marknaden. IQS utför performancemätningar i 40 land fördelat över hela världen inom mystery shopping och kundintervjuer, särskilt i detalj- och restaurantbranschen. 2.200 medarbetare i Danmark och ytterligare 5.300 medarbetare runt om i Europa, inklusive Norge och Sverige, samlar in nödvändiga data som bildar grundlaget för all mätning, evaluering och efterföljande rådgivning av IQS sina kunder. Se www.iqs.dk.

Kontakter