PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/ny-produkt-skapar-harmoni-bland-dina-katter-22734

Ny produkt skapar harmoni bland dina katter

Pressmeddelande juli 1, 2016 Annika kulle Katter Ceva Animal health Feliway friends Konflikter mellan katter Together beyond animal health Feliway Feromon Ceva animal health Konflikter i hemmet

Katter är inte flockdjur och det kan lätt uppstå konflikter när flera katter bor i samma hushåll. Ceva Animal Health har precis lanserat en produkt som skapar lugn bland dina katter.

Ceva Animal Health lanserar just nu produkten Feliway Friends som hjälper katter att hantera andra katter inom hemmets begränsade territorium.

– Katter kan inte hantera konflikter. I naturligt tillstånd lever de inte i flock och de har aldrig lärt sig varför konflikter behöver lösas och hur man går tillväga. Detta kan innebära problem för katter som måsta samexistera på några få kvadratmeter i en villa eller en lägenhet, berättar Annika Kulle, produktchef på Ceva Animal Health AB.

Feliway Friends hjälper katter att hantera och acceptera varandra. Produkten innehåller en syntetisk kopia på feromonet (CAP) som honkatten normalt utsöndrar från körtlar i området kring mjölkkörtlarna när hon diar sina ungar. Med feromonet skapas ett harmoniskt band mellan mamman och hennes ungar, vilket i sin tur leder till att de små känner sig trygga. På samma sätt kan Cevas kopia av feromonet skapa band mellan katter som ligger i luven på varandra. Oavsett ålder tar katterna upp det rogivande feromonet. Det är kliniskt bevisat att Feliway Friends reducerar spänningar och konflikter i hushåll med flera katter och redan efter en vecka brukar man kunna märka av skillnaden.

Viktigt att reagera innan det blir slagsmål

Spänningar och konflikter mellan katter uppstår ofta, men det kan vara svårt att få upp ögonen för dem, om man inte vet vilka tecken man ska vara observant på.

Några upptäcker inte konflikten förrän katterna börjar skada varandra och slåss. Men slagsmål är katternas sista utväg. Det är mer sannolikt att katternas reaktion på en konflikt är att hålla sig långt bort från varandra. I vissa fall intar den ena katten ”polisrollen”, medan den andra håller sig undan. Om man lägger märke till den här typen av beteenden är det en god idé att reagera, eftersom stressen som katterna upplever på grund av konflikterna kan utveckla sig till allvarliga fysiska och beteendemässiga symtom, fortsätter Annika Kulle från Ceva.

Därför är det viktigt att uppmärksamma de små signalerna och användning av Feliway rekommenderas innan det uppstår fysiska slagsmål. Annika Kulle rekommenderar också användning av produkten i förebyggande syfte om man försöker införliva en ny katt i ett hem där det redan bor en eller flera katter. På det här sättet får man den nya katten att känna sig välkommen och man skapar ett tryggt hem för alla katter.

Feliway Friends har precis kommit ut på den svenska marknaden och utgörs av en spridare som bara behöver sättas in i en stickkontakt. Vid uppvärmningen av en keramiskt platta i spridaren förångas feromonet som sedan sprids i rummet. Ämnet är luktlöst och det är endast katter som påverkas av det.

Feliwayär ett icke-receptbelagt signalämne som hjälper till att reglera katters beteende och skapa en känsla av trivsel och trygghet i katters närmiljö. Av den anledningen kan Feliway användas till att lugna katter i situationer när de känner sig pressade och reducera stressnivån i samband med miljömässiga förändringar. Produkterna har inga biverkningar och kan köpas antingen som spray eller elektrisk spridare till en stickkontakt. Feliway kan införskaffas på djurkliniker och i zoobutiker. Närmaste återförsäljare hittas påwww.feliway.se.

Kontakter


Ämnen


Annika kulle Katter Ceva Animal health Feliway friends Konflikter mellan katter Together beyond animal health Feliway Feromon Ceva animal health Konflikter i hemmet