PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/ny-l%C3%B6sning-p%C3%A5-v%C3%A4g-f%C3%B6r-styrning-av-sinl%C3%A4ggning-22404

Ny lösning på väg för styrning av sinläggning

Pressmeddelande mars 31, 2016

Landets mjölkkor kan drabbas av obehag och infektioner om bönderna inte använder rätt sinläggningsmetod. Ceva Animal Health AB står i begrepp att lansera en lösning som kommer att vara till gagn för både kor och bönder.

CAH GOP1k

När man vill sinlägga kor i svenska bestånd har man en hel del arbetssätt att välja mellan. Växa rekommenderar både ändring av foderstyrkan samt reducerat antal mjölkningar under sinläggningen så att juverhälsan inte påverkas. Men det kräver mycket extra arbete från böndernas sida och ofta belastas korna onödigt mycket när man tvingas reducera produktionen i kombination med mindre energiintag (foder) eller förlänga tiden mellan mjölkningarna.

- Vilka konsekvenser som det här arbetssättet får för kornas ämnesomsättning efter kalvningen är vi ännu inte helt på det klara med. Vi vet att ändringar i foderransonerna och styrningen påverkar korna negativt och i regel rekommenderar vi att den här typen av ändringar genomförs stegvis under en längre tidsperiod. Men i den här konkreta situationen kommer en långsam process åtföljas av en nedgång i kornas mjölkproduktion i slutet av laktationen samtidigt som det krävs mycket arbete från bondens sida, säger kvigspecialistveterinären Kaspar Krogh från Ceva Animal Health AB.

Under nedtrappningsfasen upplever många kor ett svält-tillstånd som mycket snabbt resulterar i förändrad ämnesomsättning vilket medför att korna tär på kroppens reserver. Å andra sidan kan en abrupt sinläggning medföra smärtor och mjölkläckage eftersom juvren överfylls. Ceva Animal Health AB arbetar för närvarande på en lösning som kommer att göra det möjligt att utföra snabb sinläggning utan att korna upplever obehag eller löper ökad risk att drabbas av juverinfektion vid sinläggningen.

– Den lösning som vi håller på att utarbeta kommer att förenkla sinläggningen och förbättra förhållandena för den enskilde bonden och mjölkkobeståndet. I Sverige finns det för närvarande lika många sinläggningsmetoder som bönder, eftersom ingen ännu har hittat den rätta lösningen. Vår förhoppning är att vi lyckas leverera en lösning så att kornas levnadsstandard förbättras samtidigt som juverhälsan bibehålls och produktiviteten ökar, säger Kaspar Krogh, som också är teknisk chef på Ceva Animal Health AB i Skandinavien.

Guldperioden bör ses som en återhämtningsperiod

Många bönder anser att guldperioden är slutet på den pågående laktationen. Kaspar Krogh menar tvärtom att man i stället bör se början på guldperioden som starten på nästa laktation, eftersom en optimal guldperiod ökar kornas produktion under den påföljande laktationen, samtidigt som perioden också är av vikt för kons hälsa och välmående.

Guldperiodens betydelse för förekomsten av juverinflammation har varit föremål för många studier under flera år. I ett stort engelskt forskningsprojekt har man tidigare kommit fram till att fler än 50 procent av alla fall av mastit uppstår under guldperioden även om de kliniska symtomen inte uppträder förrän efter kalvningen. Med andra ord är det därför viktigt att man använder sig av en enkel och pålitlig sinläggningsprocess som inte medför negativa konsekvenser för kons hälsa och välmående, men som i bästa fall har positiv effekt på lönsamheten för den enskilde bonden. Just nu arbetar vi stenhårt med schablonen så att vi kan leverera den här typen av processer, understryker Kaspar Krogh.

Ceva Animal Health AB räknar med att kunna presentera lösningen i vår.

Ceva Animal Health ABär den svenska avdelningen i ett franskt läkemedelsföretag som heter Ceva Sante Animale. Företaget är beläget i Lund. Ceva levererar läkemedel, vaccin och frihandelsvaror till alla djurtyper som huvudsakligen tillverkas på de egna fabrikerna i EU.

Kontakter