PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/ny-kompostkvarn-med-stor-aptit-1181

Ny kompostkvarn med stor aptit

Pressmeddelande mars 21, 2005 Agriculture

AL-KO New Tec 2400 R slukar upp till 40 mm tjocka grenar utan risk för förstoppning

En sådan kompostkvarn kan spara många turer med trädgårdsavfall till tippen. Med en kom-postkvarn till hands stannar trädgårdsavfallet där det hör hemma. I rabatten. Det finfördelade materialet täcker jorden och håller ogräset borta, medan det långsamt omsätts till näringsrik mull till nytta för plantor och buskar.

AL-KO New Tec 2400 R har faktiskt bättre prestanda än man normalt kan förvänta sig av en kompostkvarn. Och det utan att det märks på priset. Tvärtom. De snedställda knivarna på den roterande skivan och trattformen tillsammans med den nya integrerade styrskenan göra att materialet matas utan problem. Risken för stopp är i stort sett obefintlig. Vare sig det rör sig om 40 mm tjocka grenar eller fint häckklipp och blad. Den stora utkastaröppningen är utformad så, att materialet också lätt matas ut.

AL-KO New Tec 2400 R kan köpas hos Ginges återförsäljare järn- och byggfackhandel samt stormarknader.Bildtext:
AL-KO New Tec 2400 R har bättre prestanda än man normalt kan vänta sig av en kompost-kvarn. Bland annat på grund av ett nytt system för matning av materialet..Ytterligare information hos:
Ginge Svenska AB    Box 133    425 02 Hisings Kärra    tel 031-57 35 80    fax 031-57 56 20    e-mail: [email protected]    www.ginge.com

Text och bild kan rekvireras på vår hemsida.

Ämnen


Agriculture