PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/ny-hybridventilation-sparar-energi-och-f%C3%B6rb%C3%A4ttrar-inomhusklimatet-i-l%C3%A4genheter-26280

Ny hybridventilation sparar energi och förbättrar inomhusklimatet i lägenheter

Pressmeddelande maj 12, 2020 Ventilation Köksfläkt Hybridlösning Hybridventilation Thermex Plasmex Plasmex-hybrid Inomhusklimat Badrumsventilation Ventilationssystem Värmeåtervinning

Köksfläkt och badrumsventilation i kombination med ventilationssystem och värmeåtervinning

Thermex Plasmex hybrid SE

En testinstallation i ett hus med 160 lägenheter i Danmark visar att en ny lösning – Plasmex hybridventilation – ger en lägre energiförbrukning samtidigt som komforten och inomhusklimatet förbättras.

Orsaken till att den nya hybridventilationen testas är att den nya danska byggföreskriften BR18 ställer större krav på energibesparingar och inomhusklimat i bostäder, i synnerhet lägenheter. Bland annat ska fläktar nu ha kapacitet att suga upp minst 75 % av oset och ventilera ut minst 20 liter luft i sekunden. Samtidigt ska det säkerställas att det alltid tillförs ny luft när fläkten är på. Luften ska kunna tillföras via bostadens ventilationssystem, dvs. att fönster inte ska behöva öppnas manuellt.

Nya regler medför utmaningar

De nya reglerna skapar utmaningar vid både nybyggnation och renovering av lägenheter. Dels ska decentraliserade anläggningar ha till- och frånluftskanaler ovan tak. Dels blir luftfuktigheten låg på vintern när luftutbytet är högt, särskilt i små lägenheter. Dessutom kan den höga uppsugningsförmågan med större luftmängder innebära att det måste monteras större ventilationskanaler.

Att installera ventilation i äldre flervåningshus medför också utmaningar – och det går därför långsamt. Det finns flera förklaringar till det, bl.a. ska det för en central ventilationslösning finnas två centrala kanaler som går genom hela byggnaden – och den brandtekniska lösningen är omfattande.

Hur fungerar hybridlösningen?

Thermex A/S har utvecklat en ny ventilationsteknisk lösning, Plasmex-hybrid. Här filtreras och renas luften från fläkten först i ett fettfilter och sedan i ett aktivt elektrostatiskt filter, varefter luften återförs till rummet. Det aktiva och dynamiska luktnedbrytande systemet är integrerat i köksfläkten och sätts på/stängs av samtidigt som fläkten.

Systemets effektivitet bibehålls i cirka 3 000 timmar eftersom filtret automatiskt regenererar sig själv. Fläkten har en egen motor och kan återcirkulera de stora luftmängder som krävs med den nya, höga uppfångningskapaciteten. Detta övervakas och det går ett larm om det uppstår problem.

Fördelar i framtiden

Plasmex-hybriden har ett antal fördelar, bl.a. får varje lägenhet en 100 procent individuellt anpassad ventilationslösning. Brandskyddskraven är enkla och inga ventilationskanaler är vertikala. Det betyder att ventilationsschaktet i små lägenheter inte längre behöver lika mycket utrymme. Det sker inga värmeförluster från fläkten och problemen med låg luftfuktighet vintertid minskar.

Ventilation och köksfläkt fungerar oberoende av varandra – en fördel vid underhåll och reparation. Om ventilationsanläggningen i en lägenhet går sönder kommer fläkten ändå att fungera så att lukt och fett kan avlägsnas.

Med decentraliserade anläggningar behövs inga frånluftskanaler ovan tak, samtidigt som ljud och bränder inte sprids lika lätt mellan lägenheter.Plasmex-hybridsystemet har bl.a. använts i 160 lägenheter i Danmark under 15 månader – utan att det har kommit klagomål på lukt eller fukt.

Mer information finns på www.thermex.se

Kontakter


Ämnen


Ventilation Köksfläkt Hybridlösning Hybridventilation Thermex Plasmex Plasmex-hybrid Inomhusklimat Badrumsventilation Ventilationssystem Värmeåtervinning