PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/ny-europeisk-resurs-f%C3%B6r-milj%C3%B6bygg-3316

Ny Europeisk resurs för miljöbygg

Pressmeddelande oktober 25, 2006 Business

Mer än 25 års expertis inomsläntstabilisering och erosionskontrollsäkring av vattendrag, åbrinkar och kusterbehandling av våtmarker och dagvattenrening samlat under ett tak

Esweg logo1
Den 25 augusti 2006 registrerades
EUROPEAN SOIL AND WATER ENGINEERING GROUP EEIG i Sverige med syftet att få en gemensam europeisk och global marknadsföring, förena individuella kompetenser i stora projekt, standardisering av produkter, gemensam forskning och utveckling av system inom ingenjörsbiologin.

Bildande medlemmar är AquaTerra Solutions S.A.R.L. (Frankrike), Bestmann Green Systems Iberica s.l. (Spanien), Ökon Vegetationstechnik Gmbh (Tyskland), Salix River & Wetland Services Limited (Storbritannien) och Thulica AB (Sverige), vilka representerar unika kompetenser och erfarenheter genom mer än 1000 genomförda projekt i Europa

Konsekvenser för miljön i infrastruktur-projekt är i dagens samhälle en stor fråga. Stor fokus läggs på åtgärder för att undvika negativ inverkan på flora, fauna och habitat i ett större perspektiv.

Ingenjörsbiologin erbjuder ett övergripande hänsynstagande med lösningar där systemen väljs med miljö, teknik och ekonomi i centrum. Effekten blir tekniskt och ekonomiskt optimerade lösningar i balans med naturen.
Det nya företaget ger sina medlemmar gemensamma resurser och representerar den största samlade kapaciteten i Europa och förmodligen i hela världen.

Verksamhetens syfte till sådant samarbete mellan kollegor inom EU uppmuntras av EEIG-förordningen, EEC No. 2137/85, juli 1985, gällande Europeisk Ekonomisk Intressegruppering.

Lindome, Sverige 20 oktober, 2006
Lennart Ringström, Verkställande Direktör
Albert Sorolla, viceVerkställande Direktör

Kontakter


Lennart Ringström

European Soil & Water Engineering Group EEIG
conta*********** Visa...
00463******* Visa...

Ämnen


Business