PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/ny-bok-topp-entrepren%C3%B6rer-avsl%C3%B6jar-sina-b%C3%A4sta-tips-21951

Ny bok: Topp-entreprenörer avslöjar sina bästa tips

Pressmeddelande november 23, 2015

De två företagare som äger och driver LaserTryck.se är bland Skandinaviens mest framgångsrika entreprenörer. Tryckeriet omsätter 300 miljoner och fortsätter att växa i turbofart. I en ny bok avslöjar duon sina bästa tips.

LTD HET1k SE

Vad vissa ser som affärshemligheter, är andra villiga att sälja för 295 kronor – plus positiv uppmärksamhet och en plats i ditt minne. Till den senare gruppen hör Anders Grönborg och Esben Mols Kabell, som under de senaste åren har gjort tryckeriet LaserTryck.se AB till en enda framgångssaga. I en hårt pressad bransch där många av konkurrenterna blöder, skapar duon ständig tillväxt och imponerande ekonomiska prestationer. Deras nya bok, ’111 tips du kommer att älska’, avslöjar de främsta orsakerna till Grönborg och Kabells framgång – nämligen topp-entreprenörernas bästa tips inom försäljning, kundservice, marknadsföring, drift och ekonomisk förvaltning. En katalog över praktiska råd som till stor del kommer att vara lätta att överföra till andra företag och branscher.

– Boken innehåller konkreta bästa metoder i 12 kategorier. Många råd är små praktiska detaljer och kan enkelt implementeras av chefer och entreprenörer, förklarar Esben Mols Kabell. Tillsammans med sin partner, ville han göra en oortodox bok som skiljer sig från den nuvarande affärslitteraturen. – Kopplingen mellan teori och praktik saknas ofta helt. Vi ville därför göra en bok som är helt ’hands on’, säger direktören.

Avslöjar allt

Enligt den andra författaren, Anders Grönborg, skiljer boken sig också från mängden genom att avslöja allt – inklusive några av de viktigaste hemligheterna bakom LaserTrycks framgång. Men varför göra ett framgångsrecept allmänt tillgänglig så att det kan kopieras av konkurrenter? – Vinsterna är mycket större än den eventuella skadan. Vi är ganska konkurrenskraftiga på den skandinaviska marknaden och kämpar främst mot utländska tryckerier. Därför uppmanas våra kollegor i den grafiska industrin också att läsa. Faktum är att vi ständigt är på jakt efter potentiella förvärvsobjekt och samarbeten, och med boken hoppas vi kunna visa resten av branschen att vi inte är så farliga, ler Anders Grönborg.

Som ett bra exempel på hur LaserTryck.se har påverkat den grafiska industrin, nämner Grönborg att tryckeriet inte har anställt en enda säljare. Istället fokuseras på e-handel, i kombination med personlig kundservice. – De insparade lönerna till säljare används till lägre priser och kundservice i världsklass. Och kunderna sparar tid eftersom de alltid kan hitta priser på nätet i stället för att vänta på ett erbjudande, säger han.

Inga möten – många garantier

Tipsen spänner allt från plusförsäljning till HR. De idéer som enligt författarna har gjort den största skillnaden, bär etiketten ’gyllene tips’. En av dem är att vara skeptisk när någon vill ha ett möte. – Föreslå att hantera ärendet med e-post istället. Även om det skulle behövas tio e-postmeddelanden fram och tillbaka är den tid som används sällan mer än 15 minuter, medan ett möte ofta tar minst en timme plus efterföljande e-postmeddelanden och eventuell transporttid, säger Esben Mols Kabell som också har minimerat sitt företags tidsförbrukning när det gäller jobbintervjuer. – Det tar bara några minuter att screena en kandidat och bedöma om hen passar in. Därför väntar vi med att gå in på djupet till andra intervjutillfället, förklarar han. Som ett annat stort HR-tips nämner Kabell möjligheten att ta en spontan vilodag för egen räkning. – Sedan vi införde systemet har sjukfrånvaron faktiskt sjunkit ännu mer än antalet spontana vilodagar, säger han.

Andra guldtips är att vara extra lätt att göra affärer med och att alltid göra lite mer än konkurrenterna för att säkerställa nöjda kunder. – Utöver Sveriges garanterat lägsta priser erbjuder vi trycksaker gratis i händelse av förseningar eller missnöje med kvaliteten. Vi förstår betydelsen av en förlorad kund, och vet att garantier i allmänhet är en mycket bra affärsmöjlighet. Samtidigt har vi stor nytta av garantierna i vår marknadsföring, säger Anders Grönborg.                

Anders Grönborg & Esben Mols Kabell: ’111 tips du kommer att älska’. 180 sidor, inbunden. Tillgänglig för 295 kronor påwww.111tips.se.

LaserTryckär Skandinaviens största digitala tryckeri. Utöver den centrala produktionsenheten, består koncernen av boktryckeriet Scandinavian Book samt försäljningsbolag i de skandinaviska länderna, Storbritannien och Tyskland.www.lasertryck.se

Kontakter