PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/nu-kan-fl%C3%A4kt-och-ventilation-kombineras-i-alla-typer-av-bost%C3%A4der-24270

Nu kan fläkt och ventilation kombineras i alla typer av bostäder

Pressmeddelande februari 5, 2018 Design Ventilation Värme

Nya lösningar från Thermex ger bättre värmeåtervinning, komfort och design i både villor och lägenheter

1319 1

De nya Thermex-lösningarna Link och Trigger gör att en köksfläkt och en ventilationsanläggning med värmeåtervinning kan fungera effektivt tillsammans.

Det här är intelligenta lösningar som ger bättre inomhusklimat och spar energi
eftersom värmen från fläktens utsugsluft kan återanvändas. Samtidigt ger detta större valfrihet för dem som bor i lägenhet – även i de fall fläkten är kopplad till en gemensam utsugs-kanal med en motor.

Inget mer eldandeför kråkorna
I dag har många villor en ventilationsanläggning som kan återvinna värme – et så kallad
värmeåtervinningssystem. Samtidigt har man en köksfläkt med eget utsug som under matlagningen suger upp dyrbar, uppvärmd luft och skickar ut den till kråkorna.

Med den nya Link-lösningen från Thermex kan luften köras genom
värmeåtervinningssystemet och bidra till att värma upp luften i bostaden. Ett samarbete som ger värmeåtervinning och sparar pengar.

Ny valfrihet i lägenheter
I lägenhetshus kan alla köksfläktar vara kopplade till ett centralt ventilationssystem. Fläktarna har därför inga egna motorer och kan sakna de design- och teknikmässiga fördelar man kan önska sig av ett modernt kök.

Link-tekniken gör att de här systemen kan samarbeta och man kan då välja mellan ett stort antal fläktar i Thermex sortiment – och få en designmässigt snyggare och effektivare lösning i lägenheten.

Bättre luftbalansavlägsnar rök och damm
En påslagen fläkt är så effektiv att den suger ut många kubikmeter luft när man lagar mat. I och med att hus byggs alltmer täta skapas en obalans – ett undertryck – så att rök och dålig lukt från skorstenen kan sugas ut via kaminen in i vardagsrummet. Undertrycket innebär också att det kan tränga in fint damm, pollen och smuts i bostaden.

Trigger-modulen från Thermex löser detta och ser till att det blir balans genom att ventila-tionssystemet släpper in samma mängd luft som fläkten suger ut.

Ta reda på mer om de nya lösningarna på 031-3408200 och www.thermex.se

Kontakter


Ämnen


Design Ventilation Värme