PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/nordic-bim-academy-nordens-st%C3%B6rsta-openbim-konferens-22565

Nordic BIM Academy – Nordens största OpenBIM-konferens

Pressmeddelande maj 11, 2016 Nordic BIM Academy IFC OpenBIM #NBIMA BIM Equity

2–4 november 2016 genomförs ”Nordic BIM Academy”, Nordens största konferens om OpenBIM. Den internationella konferensen genomförs på Bella Sky i Ørestad och bjuder bland annat på internationella föreläsare, besök på arkitektkontor och en ”Build Copenhagen live”-tävling.

Nordic BIM Academy 01

Nordic BIM Academy är Nordens största konferens om OpenBIM och bjuder på tre dagar fulla av BIM-upplevelser. Det övergripande temat är OpenBIM, det vill säga BIM som nyckeln till samarbete mellan byggprojektets parter inom olika fackområden och på olika programvaruplattformar. Under tre dagar får deltagarna lära sig mer om den öppna tillgången till BIM genom layout och arkitektkontor- och byggplatsbesök samt får sitta på första parkett på ”Build Copenhagen Live” .

Nordic BIM Academy anordnas av buildingSMART, Nohr-Con och BIM Equity med GRAPHISOFT, Solibri, Trimble som huvudsponsorer och Building Supply som mediepartner. Hela överskottet går till organisationen buildingSMART.

Thomas Graabæk, partner och BIM-rådgivare hos BIM Equity, är en av drivkrafterna bakom konferensen. ”OpenBIM handlar om att utnyttja de verktyg som passar bäst för företaget och de konkreta uppdragen under en viss fas. Det sker med hjälp av det öppna IFC-formatet, vilket innebär att alla kan använda varandras BIM-modeller, oberoende av vilken BIM-programvara de använder. I kombination med ett genomtänkt BIM-arbetsflöde utgör OpenBIM grunden för att utnyttja det värdeskapande som BIM kan tillföra till varje projekt. Med Nordic BIM Academy sätter vi därför fokus på kunskapsdelande och samarbete mellan byggprojektets olika parter”.

Nordic BIM Academy bjuder på välkomstreception, föreläsare, ”OpenBIM in Action”, fackmässa, byggplats- och arkitektkontorbesök och ”Build Copenhagen Live”-tävling. Det hela avslutas med en festmiddag.

Deltagarantalet är begränsat till 300 och målgruppen är företagsledare, CAD/BIM-ansvariga och vanliga BIM-användare från Danmark, Norden och övriga Europa.   

Anmälan och mer information finns på http://nordicbimacademy.com/. Programmet offentliggörs allt eftersom det blir klart. Sätt redan nu kryss i kalendern den 2 –4 november 2016.

Ämnen


Nordic BIM Academy IFC OpenBIM #NBIMA BIM Equity