PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/nor-cargo-danmark-etablerar-sig-i-sverige-530

NOR-CARGO DANMARK ETABLERAR SIG I SVERIGE.

Pressmeddelande april 15, 2004 Motor & Transport

Nor-Cargo Danmark AS öppnar egen avdeling i Malmö.

Sedan öppningen av Öresundsbron, har Nor-Cargo upplevt en kraftigt växande aktivitet på Sydsverige. Den positiva utvecklingen och den generella tillväxt i Öresundsområdet, leder nu till, att Nor-Cargo Danmark  etablerar eget bolag i Malmö.

Nor-Cargo Danmark betjänar Sydsverige flera gånger dagligen med såväl mindre bilar till närdistribution som exporttrafik. Utöver att man ska fungera som hub för de danska avdelingarna, skall Nor-Cargo Sverige också betjäna bl.a. Nor-Cargo i Norge i det Sydsvenska området.  Utvecklingen av distributionsmöjligheter, som flexibelt täcker hela Öresundsregionen från timme till timme, är efterfrågat av industrin på båda sidor av sundet.

Det nya bolaget ligger i industriområdet i Malmö med terminalfaciliteter och distributionsmöjligheter till hela Sverige. Det kommer finnas såväl dansk som svensk personal i det nya bolaget.

Kontakter


Ämnen


Motor & Transport