PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/nio-heta-investeringsomr%C3%A5den-2008-4879

Nio heta investeringsområden 2008

Pressmeddelande februari 6, 2008 IT

Här finns de bästa möjligheterna för att göra en bra IT-investering 2008

Varje vecka bjuder på nya teknologiska genombrott som på pappret ser mycket lovande ut. Nya teknologiska landvinningar innebär dock inte automatiskt bra investeringsmöjligheter för en venturefond.


Det tar i regel tid för nya teknologier att mogna och ge produkter som kan produceras och säljas kommersiellt. Tillika måste marknaden och affärsmodellen vara mogna för kommersiell lansering.


Intressanta företag att investera i är därför de som har produkter framme i en växande marknad och som hittat en attraktiv affärsmodell. Det är med andra ord företag, som står på tröskeln till kraftig tillväxt, men som behöver kapital till att realisera möjligheterna.


Managing partner John Helmsøe-Zinck från Via Venture Partners, som är en av de största IT Venture Capital-fonderna i Norden med ett investeringskapital på 1,25 miljarder kronor, ger här sin syn på de områden inom IT och teknologi, där de bästa möjligheterna för bra investeringar finns 2008:1. CRM och marknadsföring: Medan så gott som alla företag i dag har implementerat ekonomi- och resursstyrningssystem, så är det långt ifrån alla som använder IT-verktyg på sälj- och marknadsföringssidan. Tendensen verkar vara att fler och fler företag får upp ögonen för att det finns stora vinster i att använda programvara till att förstå kundernas behov bättre och målstyra säljinsatsen. Det finns naturligvis redan ett antal etablerade spelare på den här marknaden, men det verkar ändå finnas goda möjligheter för framgång för nystartade företag också.        


2. Mobila-applikationer: De mobiltelefoner som säljs idag har ett så stabilt operativssystem och så kraftig kapacitet, att det nu är möjligt att tillverka intressanta program till dem. Samtidig har datahastigheten i nätverken med 3G och Wimax också blivit så stor, att man nu kan överföra stora datamängder till mobilen. Till att börja med är det applikationer riktade mot professionella användare som står i fokus. Utvecklingen av det "mobila kontoret" kommer att omfatta mer än endast e-mail och kalender. Det finns idag en stor grupp av företag som gör mobila applikationer och några av dessa kommer säkerligen upleva en stark tillväxt de närmaste åren.


3. Internetbolag: Omkring år 2000 var förväntningarna på den ekonomiska aktiviteten på Internet stora, men realiteten blev en besvikelse. Sedan dess har det i stigande omfattning faktiskt skett en stadig ökning av företags affärer på Internet. Denna utveckling kommer helt klart fortsätta och det utvecklas ständigt nya koncept och affärsmodeller som stödjer denna utveckling som kommer att vara intressanta att investera i.


4. Enterprise Software: Tendensen de senaste åren har gått i riktningen "software as a service" och nischade lösningar, som riktar sig mot att lösa specifika upppgifter i företagen. Denna trend kommer med stor säkerhet fortsätta med en rad nya verksamheter med intressanta nisch lösningar i olika branscher och industrier och med moderna betalingsmodeller.


5. Användargenererat innehåll: Trenden idag går mot applikationer, som låter användarna själva skapa, redigera och publicera allt möjligt från bilder till musik och text. Verksamheter som lyckas skapa något unikt som understödjer denna efterfrågan har goda globala möjligheter. Den mycket globaliserade världen gör också att "kopior" av redan existerande lösningar är interessanta investeringsobjekt, då det typiskt är mycket långt från nummer 1 till nummer 2 inom ett givet område.  


6. Internet och telefoni: De två stora tendenserna idag är mobilitet och "data arbitrage".

  1. Efterfrågan för mobilt internet tilltar kraftigt och det investeras stora summor i 3G nätverk och Wimax. Det ger underlag till en rad nya nisch affärer för uppstartsbolag.
  2. En ojämn prissättning mellan olika kommunikationssystem som fastnätstelefoni, mobiltelefoni och Internet/Data skapar goda affärsmöjligheter för mindre spelare på marknaden till att göra "data arbitrage", dvs utnyttja den ojämna prissättningen. Ett gott exempel på denna typ av "data arbitrage" är mobil IP telefoni. 

7. Energi: Oavsett vad man tror om CO2 och global uppvärmning, så är det ett faktum, att energipriserna har stigit kraftigt de seneste åren vilket lett till att energibesparing blivit interessant i näringslivet och hos konsumenter. Det finns ett stort antal möjligheter att spara energi med intelligent programvara och tekniska uppfinningar. Grön IT är en trend i stark tillväxt och här finns det ett stort utrymme för intressanta affärsmöjligheter för nya bolag.    


8. "Location based services": Utbredningen av GPS chips i allt möjligt från mobiltelefoner till klockor, bilar mm. skapar underlag för nya tjänster. Det finns redan ett antal bolag, som erbjuder tjänster till både konsumenter och företag och säkerligen kommer några av dessa bli framgångsrika.


9. Material: De senaste 10 åren har det forskats mycket på nya material och ändring av egenskaperna på existerande material. Några av dessa uppfinngar är nu på väg mot kommersiell användning i synnerhet inom energi och miljöteknik men också inom IT. De företag som kommer lyckas först är de som klarar att ersätta gamla material med nya bättre och billigare alternativ.Fakta om Via Venture Partners A/S:


Via Venture Partners är en av de nyaste och största venture capital-fonderna inom IT området i Norden. Via Venture Partners gjorde sin första investering i juni 2006 och har till dags dato investerat i 13 olika IT företag i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Fonden har ett investeringskapital på 1,25 miljarder kronor, varav huvuddelen kommer från den danska pensionsförvaltaren ATP.
Ytterligere upplysninger om Via Venture Partners A/S

Investment Officer Anders Grånäs - telefon 073 444 1001 (+46 73 444 1001)

http://www.viaventurepartners.com/

Kontakter


Ämnen


IT