PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/n%C3%A4r-bes%C3%B6kte-du-senast-skolb%C3%A4nken-21873

När besökte du senast skolbänken?

Pressmeddelande november 4, 2015 Tillväxt Ansvarstagande Kunskap Ledarskapsambitioner MiniMBA Vidareutveckling Vidareutbildning Marknadsförståelse Ledarskapsprogram Ambitioner

Du är själv ansvarig för din egen utveckling

Probana pic 13

Vikten av ett bra ledarskap kan inte underskattas. Det finns lika många ledare, som förklaringar på vad som är ett bra ledarskap. Men en sak är säkert, bra ledare lockar till sig duktiga medarbetare och skapar arbetsplatser där välmående prioriteras högt.

Erfarna ledare är särskilt duktiga på att skapa bra arbetsplatser. Ett bra ledarskap definieras av den enskilda organisationen eller företaget, men oavsett hur det definieras, spelar själva ledarskapet en avgörande roll för företaget och medarbetarna. Många av Sveriges duktigaste ledare har flera års erfarenhet. Deras erfarenheter är dessutom många, de har ett brett nätverk och deras akademiska kunskaper är på topp.

Kärnan är ledarskapet i sig

Ledare ska både vara kompetenta akademiker, kunna förhålla sig i det politiska spelet, tänka strategiskt, utföra god personalledning, vara en stark förhandlare, motivera och samarbeta och detta, är endast för att nämna några få egenskaper som är nödvändiga att ha som ledare. Men det tycks vara den gemensamma uppfattningen, att när vi har varit ledare i några år så vet vi genom våra erfarenheter allt som finns att veta om ämnet ledarskap. Vi lär oss mycket i livets skola men ett bra ledarskap kräver med jämna mellanrum en runda till skolbänken.

Precis som ett bra hantverk så gäller det att kvaliteten fortsätter att förbättras. Det är t.ex. ett stort kliv att gå, från att vara akademisk expert till att navigera och leda en större politiskt driven organisation. Ett bra ledarskap är därför inte detsamma som att vara den akademiskt sett duktigaste ingenjören, sjuksköterskan eller konsulten. Insikt i ens eget ledarskap med styrkor och begränsningar bidrar däremot till ett bra ledarskap.

Ledarskap innebär även att uppnå uppsatta mål tillsammans med och med hjälp av sina medarbetare. Som ledare ska du ställa dina akademiska kunskaper till rådighet för medarbetarna och bära ansvaret för de administrativa uppgifterna. Du ska kunna skapa affärer, förmedla en helhet och bidra till en sund kultur. Därför spelar en teoretisk grundförståelse en avgörande roll i kombination med dina erfarenheter och kunskaper. Ett bra ledarskap innebär att utöva den slags ledarskapsstil som organisationer har behov av eller situationen kräver och inte den slags ledarskapsstil som man personligen trivs bäst med.

För mer information om Probana Business School besök www.probana.se

Ämnen


Tillväxt Ansvarstagande Kunskap Ledarskapsambitioner MiniMBA Vidareutveckling Vidareutbildning Marknadsförståelse Ledarskapsprogram Ambitioner