PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/motivera-inspirera-och-v%C3%A4gled-dina-anst%C3%A4llda-20172

Motivera, inspirera och vägled dina anställda

Pressmeddelande april 29, 2015 Utbildning Ledarskap Föreläsare Mini MBA Probana Business School Flexibel utbildning Probana Sverige Kursdagar

"Leadership is the art of getting someone else to do something you want done because he wants to do it." – Dwight D. Eisenhower

Mini MBA Föreläsare Probana

Förmågan att leda effektivt bygger på ett antal viktiga färdigheter. Dessa färdigheter är mycket eftertraktade av arbetsgivarna och företag eftersom de innebär att ha förmågan att behandla och hantera människor på ett sådant sätt att motivation, entusiasm och respekt byggs. Probana erbjuder en Mini MBA i ledarskap för dig som vill utveckla din insikt, kompetens och förmågor att agera som en god ledare.

Med Mini MBA's flexibla Blended-Learning system är det möjligt att sitta hemma och studera online när det passar dig. Detta betyder att du kan utbilda dig på ett innovativt och flexibelt sätt, och gå på det frivilla kursdagarna i den stad som är närmast av Malmö, Göteborg och Stockholm. Där har du möligheten at möta andra ledare, diskutera utbildningsmaterial och nätverka, samtidigt som du får kunskapen att förhöjda resultatet i din organisation.

Amälan görs på www.probana.se eller ring oss på: +46 (08) 50 25 66

Ämnen


Utbildning Ledarskap Föreläsare Mini MBA Probana Business School Flexibel utbildning Probana Sverige Kursdagar