PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/motivation-och-arbetsgl%C3%A4dje-%C3%A4r-br%C3%A4nslet-p%C3%A5-v%C3%A5ra-arbetsplatser-22832

Motivation och arbetsglädje är bränslet på våra arbetsplatser!

Pressmeddelande augusti 9, 2016 Kompetens Mini MBA Arbetsglädje Probana Motivation Ledarskap

Den gemensamma nämnaren bland kompetenta ledare är inte hög intelligens, utan förmågan att uppfatta de anställdas känslor och behov - det vill säga förmågan att göra sig tillgänglig för den anställde. Kompetenta ledare använder medarbetarnas intelligens och vet hur, när och var de ska få dem att göra sitt bästa. Det kan vara svårt, och ibland lite av en vetenskap, att förstå de anställdas känslor och behov.

Createsend3

Motivation och arbetsglädje är bränslet på våra arbetsplatser. Motiverade medarbetare är både lyckligare och mer effektiv. Hur du som ledare motiverar dina medarbetare och därigenom skapar arbetsglädje på en arbetsplats är inte alltid enkelt. Detta beror på att vi människor motiveras av olika saker, så det som motiverar dig är nödvändigtvis inte det som motiverar dina medarbetare. Därav kan det vara svårt att hitta arbetsglädjen för alla.

Personliga egenskaper såsom empati, integritet, trovärdighet och förtroende är egenskaper som är nödvändiga, särskilt för dig som har någon form av personal- eller ledaransvar. Studier visar att emotionella och intelligenta ledare skapar betydligt bättre resultat än andra.

En grundlig inblick i människans beteende, personlighet och känslor är en bra utgångspunkt för att skapa goda relationer och resultat. Det är viktigt att du som ledare förstår de mjuka värdena gentemot dina medarbetare. För det är just genom att förstå individens situation som verksamheten har de bästa förutsättningarna och möjligheterna att komma framåt. Det handlar om att skapa rätt balans mellan positiva, negativa, aktiva och passiva känslor. Ett dåligt ledarskap samt avsaknad av utmaning i det dagliga arbetslivet är de främsta anledningarna till att vi väljer att byta arbete. Negativa kommentarer på arbetsplatsen har en större påverkan på anställda än vad ofta ledare och chefer tror. Ledare måste således inse samt vara med och driva att en positiv ton genomsyrar verksamheten.

Ett bra ledarskap är nödvändigt för organisationers och företags tillväxt och attraktionskraft som arbetsplats. Människan som individ dras till bra ledare som har möjlighet att motivera, utveckla och inspirera, medan vi ofta söker oss bort från dåliga ledare då de har en negativ effekt på både medarbetarna och verksamheten i helhet. Med andra ord är det centralt att verksamheter satsar på ett starkt, motiverande och bra ledarskap. För organisationer och företag är ingenting utan de som är med och driver den framåt – alla anställda.

Att utveckla verksamheters ledare, och därmed också verksamheten självt, kräver ständig inspiration, kunskap och konkreta verktyg. Det levererar PROBANAs ledarskapsutbildningar. Vår Mini MBA och CBA har blivit två eftertraktade ledarskapsutbildningar bland många ledare i både den offentliga och privata sektorn.

Ämnen


Kompetens Mini MBA Arbetsglädje Probana Motivation Ledarskap