PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/minska-stress-p%C3%A5-arbetet-med-r%C3%A4tt-ledarskap-22735

Minska stress på arbetet med rätt ledarskap

Pressmeddelande juni 28, 2016 Probana Ledarskap Stresshantering Mini MBA Kommunikation Information Effektivisering

Öka verksamhetens produktivitet och de anställdas välmående

Bild ny logga 5

Stress är ett vanligt förekommande fenomen på många arbetsplatser och tyvärr inget som ser ut att minska, snarare tvärtom. De anställda som känner sig stressade mår många gånger psykiskt dåligt, har fysiskt ont, går in i väggen - och dessa faktorer leder ofta till sjukskrivningar. En lösning på att minska stress och sjukskrivningar på dagens arbetsplatser är ledarskapet.

Stress orsakas i kroppen när vi är rädda och känner oss hotade och det har visat sig att rationalisering är den störta bidragande faktorn till att många känner sig stressade. På arbetsplatser uppstår stress utifrån rädslan om ett minskat inflytande, minskad trivsel och en osäkerhet inför framtiden.

Satsa på ett dialogbaserat ledarskap

Många verksamheter satsar på sjukgymnastik och rätt arbetsutrustning, vilket indikerar att de är medvetna om att något måste göras för att minska den stress allt fler känner på sin arbetsplats. Dock har det visat sig att detta inte har inneburit att verksamheten kommit åt de riktiga orsakerna till varför många känner sig stressade och mår dåligt.

Ledarskapet får inte förbises, då det är väldigt viktigt för att minska stress bland anställda. Att fokusera på kommunikation genom ett dialogbaserat ledarskap istället för ett auktoritärt har många fördelar för alla parter. De anställda blir informerade, kan hantera förändringar bättre, känner sig inte överkörda och får ett bättre välmående samtidigt som det leder till ökad produktivitet, bättre arbetsmiljö och ökad effektivitet för verksamheten.

Vill du veta mer om hur du kan stärka ditt ledarskap inom ämnet stress, besök gärna Probanas hemsida: www.probana.se

Ämnen


Probana Ledarskap Stresshantering Mini MBA Kommunikation Information Effektivisering