PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/meningsfulla-m%C3%A5l-driver-din-verksamhet-fram%C3%A5t-22604

Meningsfulla mål driver din verksamhet framåt

Pressmeddelande maj 27, 2016 Karriär Utbildning Ledarskap MiniMBA Kompetenslyft Målsättning Probana CBA Mål

Fem tips på hur du sätter upp bra mål

Flera människor som ler ny logga

En bra ledare kan hantera många bollar i luften. En bra ledare tar ansvar över verksamhetens olika komponenter. En bra ledare inspirerar sina medarbetare. Men framför allt så driver en bra ledare verksamheten framåt, genom bra mål om vart verksamheten är på väg.

Mål känns som en självklarhet för många medarbetare, chefer, anställda, ledare, etc. Men vad säger egentligen målen? Enligt en studie är det många verksamheter som sätter upp mål eftersom det förväntas att de ska göra det, utan att egentligen veta vad målen betyder. Som chef är det viktigt att ta fram bra mål som gör det enkelt för medarbetarna att förstå dem, vad som förväntas av dem samt att de gemensamt vill arbeta mot dem. Och bra mål sätts upp genom att se var verksamheten befinner sig i nuläget och jämföra det med verksamhetens vision – vad är det vi strävar mot?

Det finns ett antal egenskaper bra mål består av. De ska vara tydliga. Desto tydligare ett mål är, desto större är sannolikheten att det förverkligas. De ska vara mätbara. Detta då det är lättare att greppa ett mål som går att mäta än ett som inte gör det, då går det också att se om framsteg gjorts eller inte. De ska vararelevanta. Ett mål som inte är relevant för medarbetaren gör att entusiasm och drivkraft minskar, medan relevanta mål istället ökar motivationen. De ska vara tidsbestämda. Att sätta upp en deadline för vad som ska göras hjälper till att ro målet i hamn. De ska vara fåtaliga. Genom att inte sätta upp allt för många mål skapas ett fokus på de mål som faktiskt existerar.

Utifrån att skapa mål genom ovanstående tips, bör målsättarna se till att målen engagerar och inspirerar medarbetarna. Det är därför viktigt att alla avdelningar eller team ser sambandet mellan verksamhetens mål och vad det är de arbetar med, att målen är meningsfulla. De övergripande målen bryts på så sätt ner till delmål som i sin tur bryts ner till individuella mål. Det är först och främst de individuella målen som driver medarbetarna till engagemang och att göra sitt allra bästa, med hjälp av att de får energi samt utlopp för kreativitet.

Kontakta gärna Probana Business School för mer information om våra ledarskaputbildningar, med vilka du kommer stärka dina ledarskapkunskaper och samtidigt få ett kompetenslyft. Maila oss på: [email protected] eller ring oss på nr: 08 - 50 25 66 76. 

Ämnen


Karriär Utbildning Ledarskap MiniMBA Kompetenslyft Målsättning Probana CBA Mål