PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/medicin-mot-stress-4760

Medicin mot stress

Pressmeddelande januari 14, 2008 Medical

Kraftig stress kan medföra bestående men på hjärnan. Men medicin som tas under en stressig period kan skydda hjärnan. Det är slutsatsen i ett aktuellt försök som utförts av det svensk-danska bioteknikföretaget ENKAM Pharmaceuticals, som utvecklar läkemedel mot Alzheimers sjukdom.

När man utsätts för kraftig stress över en längre period som vuxen, får man en kontant avräkning senare i livet i form av ett mindre antal hjärnceller, dåligt minne och dåliga mentala förmågor.


Det visar aktuell forskning på råttor, som accepterats för publicering i Behavioural Pharmacology, utfört av forskare från Spanien, kontakt och Danmark i samarbete med det danska bioteknikföretaget ENKAM Pharmaceuticals.


I undersökningarna blev vuxna råttor utsatta för kronisk stress under fyra veckor. Effekten undersöktes därefter under resten av råttornas liv:


"Vi kunde se ett tydligt mönster. De råttor som utsattes för kronisk stress hade mycket svårare att skapa nya hjärnceller, och det resulterade i en tydlig minskning av antalet celler på olika ställen i hjärnan senare under livet. Effekten var nedsatta hjärnprestationer, som ett mycket sämre minne", berättar Morten Albrechtsen, läkare och administrerade direktör för ENKAM Pharmaceuticals, och fortsätter:


"Överfört på människor betyder resultaten att fortlöpande stress kan förstöra hjärnan. Folk i riskgruppen är t.ex. soldater som under en längre tid befinner sig i en krigszon, eller karriärmannen/karriärkvinnan som under en längre tid arbetar hårt", säger han.


Medicin motverkar

Den goda nyheten är att medicin i framtiden troligtvis kommer att kunna motverka de negativa effekterna av stress.


I försöket blev en grupp av de stressade råttorna behandlade med ett läkemedel som stimulerar tillväxten i hjärnan. Det fick en tydlig effekt på råttorna:


"Medicinen skyddade hjärnan i stressituationen, bl.a. genom att förbättra hjärnans reparationsmekanismer. De behandlade råttorna fick sina hjärnceller förstörda i mycket mindre omfattning och bibehöll alla mentala förmågor med åldern", säger Morten Albrechtsen, som föreställer sig att man i framtiden kommer att kunna använda medicinen förebyggande, t.ex. hos soldater i långvariga militäroperationer.


Medicin år 2015

Medicinen från ENKAM Pharmaceuticals är egentligen utvecklad för behandling av Alzheimer sjukdom, som är en förstörande demenssjukdom som drabbar en stor procentandel av den äldre befolkningen, och idag finns det inget botemedel.


"Vi förväntar att medicinen kommer ut på marknaden omkring 2015. Vi är nära ett avtal med ett internationellt medicinskt företag som ska finansiera färdigställandet av produkten, något som kostar mellan en halv och en miljard kronor", säger Morten Albrechtsen.

Kontakter


Ämnen


Medical