PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/marknadens-mest-prisv%C3%A4rda-slamavskiljare-kommer-fr%C3%A5n-kingspan-23777

Marknadens mest prisvärda slamavskiljare kommer från Kingspan

Pressmeddelande juni 19, 2017 Kingspan Gamma septiktank Septiktank Kingspan Klargester Gamma Slamavskiljare

Gamma är en högkvalitativ och prisvärd slamavskiljare från Kingspan Enviromental Klargester. Produkten har utvecklats för att svara upp till marknadens behov av en praktisk avloppslösning för olika typer av byggnader. Gamma slamavskiljare installeras enkelt i bostäder, fritidshus eller kommersiella byggnader som saknar anslutning till kommunalt avloppsnät eller en egen brunn med avloppsinfiltration.

Gamma slamavskiljare

Kingspan Klargester har ett stort utbud av slamavskiljare både för privat och kommersiellt bruk. Den nya slamavskiljaren Gamma är en branschledande produkt som kan grävas ner grunt och har en verkningsgrad på hela 99,7 procent! Gamma slamavskiljare håller ett mycket lågt pris och installationskostnaderna är låga. Även om kostnaden för produkten är mycket låg, har Kingspan inte kompromissat med kvaliteten.

Generellt om slamavskiljare

En slamavskiljare krävs för behandling av avloppsvatten från enskilda avlopp enligt Miljöbalken. Slamavskiljaren används för att separera bort större partiklar i avloppsvattnet innan det leds vidare till en reningsanläggning eller ett infiltrationssystem. Då de flesta föroreningar löses upp i avloppsvattnet, samlar slamavskiljaren endast upp de större partiklarna, vilka utgör en liten del av det totala avfallet. För att en slamavskiljaren ska fungera bra är det nödvändigt att slamtömning sker regelbundet genom kommunens slamtömning en gång per år. Den bör även inspekteras då och då.

Funktioner och fördelar med Gamma slamavskiljare

Gamma slamavskiljare är tillverkad av MDPE-material (polyeten med medeldensitet). Det är ett starkt och hållbart material, som har lång livslängd och hög tillförlitlighet. Materialet är robust och står emot olika väderförhållanden. Gamma slamavskiljare är testad och godkänd enligt EN12566 Part 1, som anger europeiska standarder, krav och testmetoder för septiktankar. Gamma har även en CE-märkning och har tillverkats i linje med rådande byggnormer.

Den snabba och enkla installationen av Gamma slamavskiljare sparar tid och pengar, med lägre grävkostnader än vanligt. Då det krävs mindre schaktningsvolymer är Gamma är ett bättre miljöval än andra produkter på marknaden. Det förmånliga priset, tillsammans med en låg vikt och att den är vattentät samt att den är kemiskt beständig – gör Gamma slamavskiljare till en bra investering för din boendemiljö.

Kingspan Enviromental Klargester

Kingspan Environmental ingår i Kingspankoncernen, som är en världsledande leverantör av effektiva kvalitetsprodukter för byggindustrin. Det är ett snabbväxande och globalt företag med kontor på 80 platser, över hela världen.

Kingspan skapar hållbara, förnybara och miljövänliga bygglösningar för både hemmabruk och storskaliga projekt över hela världen. Genom att leverera produkter av högsta kvalitet och utmärkt kundservice, har Kingspan byggt upp sitt goda renommé i alla sektorer där de är verksamma.

Kontakter


Ämnen


Kingspan Gamma septiktank Septiktank Kingspan Klargester Gamma Slamavskiljare