PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/ledning-och-dess-inflytande-p%C3%A5-organisationskulturen-18490

Ledning och dess inflytande på organisationskulturen

Pressmeddelande juli 25, 2014 Probana Business School Organisation Utbildning Ledarskap Utveckling Kompetanser Mini MBA Ledningsverktyg Ledning

Kulturen på arbetsplatsen är avgörande för medarbetarnas motivation och arbetsinsats

Shutterstock 81556762

Ledningen bidrar med att sätta ramarna för kulturen på arbetsplatsen. I vilken omfattning, skiljer sig dock från verksamhet till verksamhet. Denna hypotes bekräftas av ett antal teoretiker inom ledarskap, narrativ och kultur.

Peter Northouse (2013) skriver om transformativt ledarskap, där begreppet handlar om att styra organisationens värderingar i en riktning mot mer rättfärdighet och genom denna process öka de moraliska värderingarna, både hos ledningen och medarbetarna. Northouse beskriver en transformativ ledare som någon som ska kunna förändra och transformera individer - det handlar om värderingar, etik, normer och långsiktiga mål. Han lägger vikt på fyra dimensioner för att en ledare ska kunna agera transformativt. Dessa är: idealiserande inverkan, inspirerande motivation, intellektuell stimulans och individuell omtanke. Dessa dimensioner kan prioriteras olika, men kunskap om hur de kan användas och förbättras är ett verktyg som kan skapa en gynnsam organisationskultur.

Michala Schnoor (2012) skriver i sin bok ’’Narrativ Organisationsudvikling’’ om hur historier skapas av ledare och medarbetare. Historierna frambringar en särskild verklighet som samtidigt skjuter undan andra möjliga verkligheter. Det är därför intressant att identifiera vilka historier som är framträdande i organisationen, samt vilka faktorer som avgör den skapade verkligheten. Idéer och antaganden guidar våra handlingar – de bestämmer vad vi uppmärksammar och vilka beslut vi fattar, och det är därför långt ifrån likgiltigt vilka förståelser vi baserar våra handlingar på.

Organisationskulturen är enligt Edgar Schein (2005) ett mönster av grundläggande antaganden som en specifik grupp har uppfunnit, upptäckt eller utvecklat genom sitt lärande av att tackla problem med extern anpassning och intern integration. Dessa grundläggande antaganden kan både vara svåra att identifiera och påverka, men med de rätta verktygen och hög kunskapsnivå kan man skapa förståelse för de skapade faktorerna och det som skapas inne i organisationen.

Med en Mini MBA från Probana Business School kommer du att få tillgång till konkreta verktyg och framstående teorier och metoder inom personalledning och psykologi, förändringsledning, utvecklande ledarskap och mycket mer. Utbildningen har till syfte att stärka dig i din karriär som ledare och samtidigt tillföra bättre resultat i din organisation genom dina nya kompetenser.

För anmälan eller mer information ring oss på 08 50 25 66 76, skriv till oss på mail [email protected] eller besök vår hemsida: www.probana.se

Ämnen


Probana Business School Organisation Utbildning Ledarskap Utveckling Kompetanser Mini MBA Ledningsverktyg Ledning