PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/ledarskap-kunskap-insikt-22492

Ledarskap, Kunskap & Insikt

Pressmeddelande april 19, 2016 Kunskap Flexibel Konkurrenskraftig Teambuilding Strategi Vidareutbildning Internationell Ledarskap Tidseffektiv

Morgondagens ledare har fingrarna på pulsen

Probanapic

Dygnet har endast 24 timmar och det känner de flesta av i en hektisk vardag – speciellt ledare. Det handlar därför om att utnyttja sin- och teamets tid så effektivt som möjligt, utan att kompromissa med kvalitén. Med en Mini MBA från Probana får man tillgång till den senaste kunskapen och verktygen att få den dagliga verksamheten att köra i rätt tempo, samtidigt som man bevarar överblick, utvecklingen planeras och framtiden säkras.

För att kunna hantera den hektiska vardagen så överväger många – med all rätt – om det överhuvudtaget finns tid att vidareutbilda sig. Inte minst, när utbildningen är en Mini-MBA på hög nivå som kräver tid. Vår framgång, beror på att vi rättar oss efter- och utvecklar vår Mini MBA efter deltagarnas önskningar och behov. Vi vet, att det i en hektisk vardag är nödvändigt med noggrann planering. Vi vet att i dagens samhälle så kräver det som ledare, att man kan vidareutbilda sig parallellt med att lösa arbetsuppgifter i vardagen.

Learning while doing

Hos Probana ser vi en trend, som innebär att verksamheter är mest intresserade av vidareutbildningar som stöder verksamhetens strategiska mål. Det gäller både inom den offentliga och privata sektorn. Det är en utmaning, att hålla butiken igång, samtidigt som medarbetarna vidareutbildar sig och reser på kursdagar runt omkring i landet. Den dagliga verksamheten blir därför oftast prioriterad framför den enskilda ledaren och medarbetarens utveckling. Det är ett stort misstag eftersom exporten stiger och konkurrensen blir hårdare. Det innebär att svenska verksamheter måste kunna leverera till en konkurrenskraftig och krävande marknad, både inom Sverige och internationellt. Detta kräver ledare med fingrarna på pulsen och uppdaterade kompetenser att leda teamet. Med andra ord, ledare som har en vidareutbildning och kan hantera ett föränderlig och konkurrenspräglad marknad. Läs mer på www.probana.se

Det handlar i högsta grad om att hitta en lösning, som matchar behovet mellan utbildning och det dagliga arbetet. Här går utvecklingen mot en mer praktisk tillgång att kunna vidareutbilda sig. Probanas Mini MBA som fokuserar på de mest väsentliga managementområdena – strategi, organisation, kommunikation och marknadsförståelse, är baserad på e-learning och kombineras med frivilliga kursdagar i Stockholm, Göteborg eller Malmö. Utbildningen är inriktad på att skapa direkt och tydlig koppling mellan de uppgifter och utmaningar som medarbetarna möter i deras vardag och de konkreta verktyg- och in-puts, som de har behov för. Deltagarna får därmed möjligheten att använda sig av ledarskapsverktygen och implementera dessa i vardagen. Läs mer på www.probana.se

Gemensam lösning

Av erfarenhet, vet vi på Probana att det oftast är en fördel att flera ledare och medarbetare från samma verksamhet eller organisation deltar på samma vidareutbildning. Genom att låta de delta tillsammans kan verksamheten säkra ett starkt fundament för de kommande arbetsuppgifterna. Medarbetarna får inte bara samma kompetenser men kan också i det framtida arbetet stärka varandra genom kunskap- och gemensam förståelse. Samtidigt får verksamheten även stärkt sin interna kommunikation, det interna samarbetet och den interna kulturen genom gemensam utveckling och upplärning. Läs mer på www.probana.se

Ämnen


Kunskap Flexibel Konkurrenskraftig Teambuilding Strategi Vidareutbildning Internationell Ledarskap Tidseffektiv