PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/ledarskap-%C3%A4r-snarare-en-relation-%C3%A4n-en-yrkesroll-22660

Ledarskap är snarare en relation än en yrkesroll

Pressmeddelande juni 10, 2016 Utveckling Ledare MiniMBA Engagemang Probana Ledarskap Relation CBA Möjligheter Entusiasm

Skapa en positiv relation till dina medarbetare

Bild ny logga 1

Att vara en ledare handlar mångt och mycket om att lyckas få sina medarbetare att med entusiasm och engagemang kämpa mot samma mål för att lyckas hålla verksamheten på rätt köl. Ledarskap är snarare en relation än en yrkesroll och ledare blir du genom hur du påverkar andra samt ditt sätt att vara.

Du lyckas i ditt ledarskap när relationen till dina medarbetare bygger på positiva känslor. Det innebär att de du leder bland annat accepterarar, beundrar och respekterar dig. Det är därmed viktigt att arbeta på relationen mellan ledare och de ledda, vilket gäller båda parter då både ledaren och medarbetaren påverkar varandra.

Ett bra ledarskap är avgörande - dels för att driva verksamheten framåt och dels för att behålla och attrahera duktiga medarbetare. Ledare spelar därmed en viktig roll i verksamheten och huruvida medarbetarna trivs på sin arbetsplats. Några faktorer som är väsentliga att arbeta med som ledare gentemot sina medarbetare är: visa uppskattning, bra konflikthantering, tydliga och gemensamma mål samt möjligheter till utveckling.

Investera i en ledarskapsutbildning från Probana Business School, för dig och de av dina medarbetare som vill utvecklas och samtidigt hinna med allt vad en hektisk vardag har att erbjuda. Besök gärna vår hemsida www.probana.se för mer information.

Ämnen


Utveckling Ledare MiniMBA Engagemang Probana Ledarskap Relation CBA Möjligheter Entusiasm