PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/led-dina-anst%C3%A4llda-i-r%C3%A4tt-riktning-19243

Led dina anställda i rätt riktning

Pressmeddelande november 11, 2014 Flexibel Mini MBA Probana Leda E-learning

Kommunicera ut dina förändringar på ett korrekt sätt och uppnå större resultat

Annonce billede

Att kommunicera ut förändringen och i vilken riktning företaget ska förändras är viktigt för medarbetarna att känna till för att de ska känna sig trygga på sin arbetsplats. Det är viktigt att påpeka samt att motivera sina medarbetare till att dela med sig av sin kunskap till sina medarbetare för företagets eget bästa.

I vår Mini MBA utbildning kommer du att få arbetsredskap som hjälper ditt företag att hantera olika situationer som kan uppstå mellan ledare och medarbete i en arbetsvardag, samtidigt som du får sätta din in i olika situationer och ta ställning till dessa. Vi stärker din kunskap och du får verktyg som du kan utnyttja i ditt företag och som hjälper dig att tackla utmaningar i din arbetsvardag.

Utbildningen ger dig ett nyttigt kompetenslyft och får dig till att se lösningar och få nya perspektiv på ledarskapssegmentet. Vårt material är utvecklat och baserat på kända teorier, författare och forskare som alla är starka inom facket ledarskap. Utbildningsmaterialet finns som e-learning och de 6 kursdagar som erbjuds är frivilliga. Utbildningen är därmed väldigt flexibel och tar upp många av problemen som en ledare stöter på i sin vardag och hur man ska tillmötesgå dessa på ett bra sätt. Läs mer om Probana Business Schools Mini MBA här.

Ämnen


Flexibel Mini MBA Probana Leda E-learning