PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/lean-skapar-tillv%C3%A4xt-och-arbetsgl%C3%A4dje-22930

LEAN skapar tillväxt och arbetsglädje

Pressmeddelande september 14, 2016 Utbildning Utveckling Ledarskap Lean Arbetsprocesser Probana Framgångsrik Mini MBA Konkurrenskraftig Kunder

Under de senaste 30 åren har de japanska ledningstraditionerna fått allt större utrymme inom organisationsledning och ledarskap. Det kan ses som ett direkt uttryck för ett allt mer globaliserat samhälle och en internationell marknad. Det är en vanlig missuppfattning att implementering av LEAN-principerna innebär våldsamma nedskärningar och besparingar, utan LEAN handlar om utveckling och bör istället betraktas som ett verktyg för att bibehålla personal och utnyttja resurser på ett lämpligare sätt.

Wordpic3

LEAN betyder "smal" på engelska och innebär att allt som är överflödigt reduceras eller elimineras från företagets arbetsprocesser. Det handlar om att etablera en ’’sundare livsstil’’, där företagets processer byggs upp kring kundservice och tillfredsställda kunder. Många företag använder massor av resurser på aktiviteter som aldrig kommer kunderna till nytta och saker som kunderna inte vill betala för. Kunden bör därmed alltid vara i centrum.

I media framställs LEAN’s effektiviserings- och rationaliseringsmetoder ibland som något som kan frammana stressade medarbetare som viker undan för orealistiskt höga krav, kanske till och med, med en uppsägning som resultat. Verkligheten är dock en helt annan. Framgångsrik implementering av LEAN kan både skapa tillväxt, eliminera stress och resultera i större arbetsglädje bland företagets medarbetare. LEAN handlar kort sagt om att ändra på företagets vanor och ska således betraktas som en förändringskultur och inte som ett ledningsinstrument.

Genom att främja de värdeskapande aktiviteterna kommer företaget att kunna förbättra sin kvalitet och leveransförmåga, reducera sina omkostnader och förbättra förhållandena för de anställda. Detta kommer att påverka hela företaget, samt stärka konkurrensförmågan. 

Sammanfattningsvis kommer företaget att kunna uppnå följande tre fördelar genom att implementera LEAN:

  • Nöjda och glada kunder
  • Motiverade och ansvarstagande medarbetare
  • Kontroll över processer, resurser och hög produktivitet

Genom att läsa PROBANAs Mini MBA kommer du fördjupa dig mer inom ämnet LEAN, som ingår i Modul 5: resultatorienterat ledarskapoch har kursstart i oktober. Andra ämnen utbildningen behandlar är band annat: affärspsykologi, motivation, förändringsledning och human resource management. Läs gärna mer om vår Mini MBA-utbildning på: www.probana.se

Ämnen


Utbildning Utveckling Ledarskap Lean Arbetsprocesser Probana Framgångsrik Mini MBA Konkurrenskraftig Kunder