PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/l%C3%A4r-dig-att-f%C3%B6rst%C3%A5-f%C3%B6r%C3%A4ndringar-16601

Lär dig att förstå förändringar

Pressmeddelande augusti 29, 2013 Education

"Man bör ständigt ha i åtanke att det inte finns något som är svårare att tillrättalägga, mer osäkert att genomföra framgångsrikt och farligare att förverkliga än införandet av förändringar - Machiavelli.

Logo til pressemeddelelser

Machiavellis ord är från år 1532, men betydelsen av dessa i samband med förändringar i organisationer och verksamheter är fortfarande stor. Motstånd mot förändring i en organisation tolkas ofta som att medlemmarna saknar en insikt och förståelse för förändringarnas möjligheter, vilket dock enbart är den ena sidan av myntet. Detta resulterar i olösta problemställningar samt tröghet internt i organisationen, vilket kan få konsekvenser för verksamhetens resultat och tillväxtmöjlighet. Förutom en omfattande introduktion till förändringars natur ger PROBANAs Mini MBA-utbildning en bred palett av verktyg vilka behandlar bland annat strategi, kommunikation och psykologi.  


Kompetenta undervisare kommer att ge dig en solid teoretisk insikt i ovanstående teman samt ett antal andra teorier och modeller som kan bidra till bättre sammanhållning och växt i organisationer och verksamheter. Utbildningen är, precis som PROBANAs övriga utbildningar, baserad på Blended Learning, vilket är en kombination av E-learning och kursdagar. I och med detta erbjuder den en flexibilitet som många personer i arbetslivet kräver i en hektisk vardag.


Läs mer om PROBANAs Mini MBA-utbildning här: http://www.probana.se

Ämnen


Education