PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/l%C3%A4ngden-p%C3%A5-sjukskrivingarna-har-%C3%B6kat-tillsammans-med-antalet-sjukskrivningar-21914

Längden på sjukskrivingarna har ökat tillsammans med antalet sjukskrivningar

Pressmeddelande november 16, 2015 Ansvarstagande Arbetsglädje Sjukskrivning Arbetsklimat Förebyggande Arbetsförhållanden

Vad kan ledare och chefer göra för att förebygga arbetsrelaterad stress?

100x1

Antalet sjukskrivningar ökar, skriver tidningen Kollega som hänvisar till siffror från Försäkringskassan. Ökningen sker inom nästan alla yrken på arbetsmarknaden men störst är ökningen inom högutbildade yrkesgrupper. Dessutom ökar längden på självaste sjukfrånvaron. Ett stort problem är att arbetsgivarna inte bedömer riskerna för att förebygga arbetsrelaterad stress.

En ny avhandling från Stockholms Universitet visar att en anställning som är otrygg kan leda till psykisk ohälsa och symptom på utbrändhet och med de ökade kraven på ett snabbt tempo, flexibilitet och att individer allt oftare gör jobb- och karriärsbyten, kommer de negativa effekterna.  

För att förebygga arbetsrelaterad stress kan du som arbetsgivare jobba aktivt med att kontinuerligt undersöka arbetsmiljön genom medarbetarsamtal, utföra olika slags enkätundersökningar som berör arbetsmiljö eller arrangera månadsbaserade gruppmöten där man för en öppen dialog kring ämnet och hur arbetsbelastningen sett ut under månaden som gått. Man måste sedan bedöma den fakta man samlat in och de risker som eventuellt kan finnas och då hitta bästa sättet att åtgärda dessa. Detta kan innebära allt ifrån att ge ledighet, sätta ihop en mindre grupp som kan underlätta arbetsbelastningen, tydligare riktlinjer, mer information etc. Om man ska lösa ett problem så hjälper det inte med en preliminär lösning eftersom problemet lär uppstå igen. Se därför till att kontrollera de åtgärder du har tagit, om de fungerar och i så fall förbygga med liknande åtgärder om du vet att det kommer en hektisk period.

Eftersom stress även påverkar produktiviteten så bör företagens och organisationernas ledning prioritera frågan om de vill ha en framgångsrik framtid.

För mer information om Probana Business School, besök www.probana.se

Ämnen


Ansvarstagande Arbetsglädje Sjukskrivning Arbetsklimat Förebyggande Arbetsförhållanden