PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/konsten-att-fr%C3%A5ga-om-r%C3%A5d-22052

Konsten att fråga om råd!

Pressmeddelande december 22, 2015 Förtroende Säker ledare Ledaregenskaper Rådgiva

Vad du ska tänka på innan du ber eller ger råd

FundersamTantTittarUtGenomFönster

För att kunna vara effektiv som ledare så behöver vi goda råd med jämna mellanrum. Ett riktigt bra råd från en kollega är ovärderligt i affärslivet. Det kan förse dig med en slags lugnande effekt, klarhet och insikt som kan leda till fler strategiska beslut. Att ge råd är dessutom ansedd som en viktig del av ledarskapet. Att ge eller ta emot råd är däremot en talang som är underskattad.

Det förekommer ofta att chefer och ledare på olika nivåer har svårt för att be om hjälp eller råd. Dels för att de utgår ifrån att de redan vet allting och om inte de kan lösa problemet eller ta beslutet själva som ledare, då finns det ingen annan som kan det heller. Många ledare tror dessutom att medarbetare och personal kommer uppfatta de som veliga och inkapabla att ta ett beslut om de går till andra och frågar om råd.

Om man ska fråga om råd gäller det att vända sig till rätt person. Det är klassiskt att vilja vända sig till de man umgås mest med eller de man anser att man har mest gemensamt med, men faktum är att det även innebär att du vänder dig till de som tänker på samma sätt som du själv gör. Detta vill man undvika eftersom hela idén med att fråga om råd är att få ett nytt perspektiv och sätt att se situationen på.

Om man däremot mottar råd, underskatta då inte det råd som ges. Många ledare avfärdar de råd som ges för att de helt enkelt blir tävlingsinriktade och känner att ett gott råd kan vara hotfullt mot deras position som ledare och chef och speciellt om rådet bidrog till ett lyckat resultat.

Som rådgivare är det däremot viktigt att inte bara föreslå att personen borde ha ett visst resultat, utan även förklara hur personen faktiskt kommer dit och delmomenten som leder till resultatet. Det finns de som tycker om att ge råd för att höra sin egen röst, om du ska ge eller få råd så ifrågasätt därför alltid om rådgivaren verkligen är den bästa att fråga i ämnet. Risken är annars att rådet är ganska självcentrerat. Den som ger råd måste också förstå att målet är att uppfatta omfånget av problemet eller situationen och sedan diskutera mer kritiskt och både för- och nackdelar, snarare än att fokusera på en lösning direkt.

Men faktum är att det är svårt att se hur en chef som befinner sig på en topposition kan ta kritiska beslut utan att få råd från andra. Man ska bara vara observant på vem som råder och vem som tar emot rådet.

Probana Business School, www.probana.se

Ämnen


Förtroende Säker ledare Ledaregenskaper Rådgiva