PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/kompetenslyft-med-relevans-20119

Kompetenslyft med relevans

Pressmeddelande april 16, 2015 Probana Tillväxt INNOVATION Kursdagar Flexibilitet Kompetenslyft Mini MBA

Kunskap bidrar till effektivitet, innovation och tillväxt i det svenska samhället. Detta är ett faktum som det svenska näringslivet är medvetna om

SE image 8

Detta är ett faktum som det svenska näringslivet är medvetna om. Sverige har genom sina kunskaper och kompetens blivit bland de ledande inom området affärsutveckling och innovation. Även för arbetslivet ger ökade innovationer fördelar i form av större flexibilitet.

Det passar helt med den inställning till ledarskapsutbildning som Probana har många års erfarenhet av. Flexibilitet är just kärnan i vår ledarutbildning. Vi vet att cheferna har ett hektiskt liv. Därför en stor del av vår utbildning som e-learning, då det innebär att deltagarna i vår ledarutbildning kan läsa utbildningsmaterialet i den takt och på de tider som passar dem. Utbildningsmaterialet behöver bara läsas inom de utskrivna kursdagarna, som också är en regelbunden del av utbildningen. Det ger stor flexibilitet när det gäller studerandet i förhållande till arbete och familj. Och hög effektivitet jämfört med slutresultatet. Läs vidare www.probana.se

Effektiv kompetenshöjning

På Probana har vi valt denna metod för undervisning. Det är för att vi tar chefer och företagens vardag och arbetsliv på allvar. Vi inser att vardagen är upptagen och oförutsägbar, och därför ska undervisning vara anpassad så att ledaren kan läsa när det passar dem, inte när det passar oss. Det är avgörande för oss att utbildningen är relevant i förhållande till företag och organisationer och att lärandet kan överföras till vardagens stora och små utmaningar med det samma. Se www.probana.se

På bara tio månader får ledare som läst en Mini MBA hos Probana en effektiv kompetenshöjning. Utbildningen ger strategiska, teoretiska och inte minst operativa kompetenser som ledaren kan använda  för att skapa resultat för företaget – utan att ta upp för stor del av vardagen. Det är flexibelt ledarutbildning som ger resultat som märks. Läs vidare www.probana.se

Ämnen


Probana Tillväxt INNOVATION Kursdagar Flexibilitet Kompetenslyft Mini MBA