PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/kommunikation-i-fokus-21619

Kommunikation i fokus

Pressmeddelande september 10, 2015 Målsättningsstrategi Kommunikation Företagsutveckling Strategiplan Intern kommunikation

Från nice-to-do kommunikation, till need-to-do-kommunikation

GruppHarMöte solnedgång

Vi har med tiden ändrat vårt tillvägagångssätt vad gäller kommunikation och fokuserar mindre på stora branding-projekt  och lägger mer fokus på kommunikationsaktiviteter som genererar försäljning, skapar effektivitet och sparar pengar.

Att kommunikationen ska vara mer taktisk är inte detsamma som att den ska vara mindre strategiskt välfungerande. Företagen måste fortfarande, men hjälp av egna eller externa kommunikationsrådgivare, ha en analytisk och strategisk värderingsförmåga av företaget och utifrån denna, värdera kommunikationsbehoven.

Ofta misslyckas företagskommunikationen genom att vara alltför gammaldags genom att ha ett uteslutande fokus på vad företaget önskar att berättar. Därmed glömmer man att kommunikation är en dynamisk relation mellan aktörer. Den antagningsvis största utmaningen för de flesta företag, är att tänka mer mottagarorienterat och sätta sig in i kunden och stakeholders position och överväga vad de har användning av att veta för att köpa fler produkter, ingå ett samarbete, eller uppfatta företaget på ett specifikt sätt.  

Behovet av en mer taktisk kommunikation, ställer nya krav på chefer och ledare. För att kunna leverera mer av den taktiska kommunikationen ska kommunikatören inom företaget men även ledaren, vara duktig på att sätta sig in i kundens position, förstå kundens sammanhang och vad som är den strategiska utmaningen. Det krävs förståelse inför företaget, ödmjukhet inför företagets utmaningar och självfallet en gedigen kunskap inom flera olika ämnen, som strategi, affärsutveckling, psykologi m.fl.

Fokus på en mer taktisk kommunikation, innebär ett större fokus på resultat. T.ex. att bli mer positivt omtalad i media, skapa positiva relationer till stakeholders, att uppnå säljmål, att få fler kunder in i butiken etc. Det innebär även att man måste kunna tänka i flera medier och se målgrupper och ambassadörer, samt vara mer öppen och innovativ i sin tillgång till både kommunikationskanaler och målgrupper.

Läs mer om Probana Business School,här.

Ämnen


Målsättningsstrategi Kommunikation Företagsutveckling Strategiplan Intern kommunikation