PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/kombinera-jobbet-med-en-runda-till-skolb%C3%A4nken-21640

Kombinera jobbet med en runda till skolbänken!

Pressmeddelande september 14, 2015 Flexibel utbildning Personlig utveckling Företagsutveckling Hållbart ledarskap Framtidsutveckling

Rätt personer på rätt arbetsplats med de rätta kunskaperna.

Shutterstock 73130665 m logo (2)

Önskan att vidareutbilda sig är idag är ett växande behov för medarbetare tillsammans med löner, bonusar och flexibla arbetstider. Det är därför både klokt och lönsamt att investera i att vidareutbilda sin personal. Det är en god investering eftersom det bidrar till att behålla sina anställda

Många stora företag har sagt adjö till sina toppchefer sedan många år och istället överlåtit direktörsstolen till en ny slags generation av unga ledare. Dagens nya ledare måste i större grad än tidigare chefer, fokusera på nedskärningar och säkra tillväxt både på kort- och lång sikt. Utvecklingen går snabbt framåt, inte minst på grund av ny teknik som med kort varsel ersätter den gamla och därmed bidrar till en helt ny dagsagenda. Allt ska gå snabbare, resultera i mer och vara mer effektivt,  dels på den enskilde arbetsplatsen, företag- men också länder emellan. Vi ska alla få mest ut av den tid vi investerar, det är vad som förväntas och som präglar dagens affärsklimat.

Morgondagens ledare är innovativa och vill klättra snabbt uppför karriärstegen. De arbetar hårt och har en akademisk utbildning med i bagaget. Att vara ledare i en tid där konkurrensen inom den globala scenen blir allt hårdare, innebär att man alltid måste räkna med nästa utmaning och lägga tid på att bygga upp och stärka de kunskaper som ska till, för att tackla framtida utmaningar på ett så effektivt sätt som möjligt. Inom en nära framtid kommer vi med största sannolikhet se att tekniken helt och hållet, eller delvis ersätter produktionsmetoder och hela affärsområden som idag hanteras av mer traditionella företag.

Vad som i större utsträckning kommer krävas av chefer och medarbetare, är egenskapen att kunna navigera i en internationell affärsmiljö kännetecknad av konstanta förändringar. För att ett företag ska kunna bli konkurrenskraftig och eftertraktad på marknaden, är det nödvändigt att anpassa sig till omvärldens behov och förväntningar. Nya tiderna kräver nya kunskaper och det lönar sig därför att låta företagets chefer utvecklas och få egenskaper som en ansvarsfull ledare.  

Med ett hektiskt och oförutsägbart liv med massor av tidsfrister, familj, vänner och fritidsintressen, är flexibilitet nyckelordet. Det är viktigt att välja en vidareutbildning med en läroplan som kan anpassas till vardagslivet och som tar hänsyn till att HR, psykologi, marknadsföring och innovation har ett globalt perspektiv. Vidareutbildning handlar också om att attrahera och behålla sina medarbetare. Som ledare har du ansvar för att leda verksamheten framåt och skapa resultat. Du är ansvarig för att bidra med kunskap och erfarenheter gentemot dina anställda, och du har ansvar för att etablera en trygg, professionell och hälsosam arbetsmiljö där dina medarbetare trivs och önskar att arbeta.

Din personlighet har självfallet stor inverkan på din ledarskapsstil men man kan alltid utvecklas och uppdatera de kunskaper man redan besitter och på så sätt växa i sin roll som ledare. Vidareutbildning och kompetenslyft, även för de erfarna ledarna, är avgörande för både den enskilde ledaren och företagets framgång.

Läs mer om Probana Business School, här.  

Ämnen


Flexibel utbildning Personlig utveckling Företagsutveckling Hållbart ledarskap Framtidsutveckling