PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/knights-templar-against-child-abuse-13845

Knights Templar Against Child Abuse

Pressmeddelande juli 4, 2012 Børn og Unge

Ta avstand fra child abuse, hjelp börnen

Knights templar MCO.

Är verldens enda Motocykel order, Vi arbetar enbart med att hjelpe börn og deres familjer. För att bli medlem er man nöd till att ha 5 års fri straffe attest, får ej bruge eller varit inblandad i droger, banden eller ha på ngt sett missbrukat börn eller kvinner.

Knights templar tar nu en 100% satsning mot child abuse, bara på rigshospitalet er det 400 börn man vet utnyttjas i kö? man saknar resurser för att hjelpe alle som har behov av hjelp. Dörför satsar vi helhjärtat på att hjelpepå detta område. Hur mange er det i den grå zone man ej vet. Alla börn har rett till ett lyckligt liv og en god framtid. Varför gör inte regeringen ngt? man talar om skatte lättelser og andra saker som i detta fallet er ointressant. Vi arbetar from hösten 2012 med en hotline alle börn eller föräldrar kan ringa og be om hjelp, vi tar ut till barnen og hemtar dem og kör dem till en siker plads eller till politi eller sociale myndigheter. Vi ger dem en vest så den som utför övergreppet, kan se att barnet står under vårt beskydd. Vi kör alle med till og från ev retts sal og övervakar förlöppet. Vi tar avstånd från allt våld utan låter politi ta hand om detta. Men om den person bruger våld mot barnet eller annan i familjen aller en broder eller syster tvekar vi inte at tredde i karaktär. Vi kommer ha manifestationer og insamlingar för att hjelpe de hjem som tar hand om desse börn og hjelpe dem att skaffe ny bopel undertiden ud redning av myndigheter pågår.

Vår order finacieras enbart av sponsorer og donationer, og desse pengar går oavkortat till dessa börn. Övergrepp sker i skolor, hjemet, börnehjem.börnehave, mm. Vi kommer ta ud i skolor og förelese om problemet og vi hopper på att fler som udsettes kan kontakte oss i tidligt stadie så vi kan hjelpe desse börn.

Vi tenker göre allt i vår magt för att hjelpe börnen og se til att dem som udsetter desse börn havnar bageom spjellet där de hör hjemme. Vi hopper ni i pressen vil hjelpe oss att sör för att detta får ett focus.

mvh

Mikel H-G Hoff

Founder/First Commander

Kontakter


Ämnen


Børn og Unge