PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/kingspans-oljeavskiljare-l%C3%A4tta-att-anl%C3%A4gga-och-p%C3%A5litliga-24669

Kingspans oljeavskiljare – Lätta att anlägga och pålitliga

Pressmeddelande juli 4, 2018 Oljeavskiljare Kingspan

När det gäller produkter och patent inom avlopp så är Kingspan Enviromental en marknadsledande aktör som jobbar kopiöst för att förbättra sina produkter genom att inse att det alltid finns utrymme för förbättring. Med fortsatta innovationer och en stark framtidstro fortsätter vi att leda utvecklingen inom vår bransch för att skapa ett mervärde för våra kunder och vår miljö.

57307

Oljeavskiljare

Våra oljeavskiljare som också kallas fullretentionsseparatorer, finns i följande variationer klass 1 och klass 2. Deras prestanda vid separation av olja, koalescensenhet, höga lagringsvolym av olja, sand samt slam och att den har en anordning för automatisk avstängning. Gör den till ytterst pålitlig produkt, som presterar i alla lägen. Den uppfyller således alla kraven på volym som en oljeavskiljare ska.

Våra separatorer har en rad andra fördelar som gör det till en än mer önskvärd produkt att anlägga, som att eventuellt underhåll kan utföras på marknivå. Detta är något som sparar både tid och pengar. Om man har ett behov eller rentav ett önskemål av att de ska anläggas på djupa nivåer så fungerar det utmärkt att göra det, och detta är tack vare dess skarvdelar. Att de har en låg vikt förstärker bilden av att de är lätthanterade vid anläggning och service. Följande kommer ett par fördelar till:

  • Modellerna som finns tillgängliga är av PE eller GRP således är de väldigt tåliga och slitstarka.
  • Oljealarmsystemet som finns tillgängligt är ännu en betryggande anledning när man anlägger vår separator.

Rekommenderade tillämpningar

Som tidigare nämnt så finns vår oljeavskiljare i två utformningar och de rekommenderas för olika tillämpningar. Rent generellt så passar de utmärkt att anläggas vid verksamheter som hanterar fordon och således har en stor risk för spillolja, men de har en rad andra tillämpningar nämligen följande: förgårdar, bränsledepåer samt vägar och parkeringar.

När det kommer till Klass 1 är de bäst när det gäller mindre allvarliga föroreningar vid kommersiell tillverkning, parkeringsplatser men endast vid marknivå. De lämpar sig inte för parkeringshus således. Vid vägar presterar de också utmärkt, och de är utformade för att nå en koncentration på endast 5 mg/liter olja.

Klass 2 är å andra sidan bäst lämpad för platser där man kan förvänta sig en store volym olja som exempelvis lager för distribution av olja. Anledningen till detta visar sig ganska klart och tydligt då dess kapacitet ligger på 100 mg/liter olja under normala förhållanden. Båda utformningar är fullständigt certifierade enligt EN858-1 och PPG3 och är dessutom CE-märkta. Så ni behöver inte bara ta oss på orden!

Om Kingspan

Kingspan är som vår bransch ett företag i ständig förändring, men vår kärna av grundvärderingar som har funnits där sedan vi startade för 60 år sedan finns som en orubbad grund som vi bygger vidare på. Att lita på oss har aldrig varit ett dåligt val eftersom vi förvaltar ert förtroende på bästa sätt.

Ämnen


Oljeavskiljare Kingspan