PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/kingspan-klargester-visar-ett-av-de-b%C3%A4sta-minireningsverken-p%C3%A5-marknaden-biodisc-ba-bd-23327

Kingspan Klargester visar ett av de bästa minireningsverken på marknaden BioDisc BA-BD.

Pressmeddelande januari 17, 2017 Minireningsverk Biodisc BA-BD Mini reningsverk Biodisc

BioDisc BA-BD är ett minireningsverk för boendemiljöer som inte är anslutna till de kommunala avloppsnäten till exempel bostäder och fritidshus, eller där septiktank inte uppfyller kraven. Kingspan Klargester är branschledande inom avloppslösningar. De har utvecklat ett brett utbud av prisvärda och tillförlitliga anläggningssystem som de erbjuder marknaden för uppsamling av avloppsvatten.

BioDisc BA-BD är en branschledande produkt. Youtube: BioDisc BA-BD är ett minireningsverk med väldigt låga drift- och underhållskostnaderna när man jämfört med likvärdiga avloppsbehandlingsenheter som finns på marknaden.

 

Funktioner och Fördelar

Det finns många anledningar till att välja just BioDisc BA-BD. Du slipper buller och lukt, den har en lågprofil och är flexibel för passa till alla hem samt varningar direkt om det skulle uppstå något problem. BioDisc- tekniken kommer att sänker dina kostnader samtidigt som de minskar ditt koldioxidavtryck.

BioDisc BA-BD anläggningen använder vanlig en fasström. Systemet använder sig av de unika roterande biologiska kontaktorn, som innehåller biologiskt aktiv film där de aeroba mikroorganismerna kan etablerar sig och bryta ner avfallet helt naturligt.

Behandlingsprocessen fungerar som ett isolerat mini- ekosystem. Där avloppsvattnet transporteras till den primära sedimenteringszonen och där de fasta materialet stannar.

Samtidigt som delvis klar- vätska, innehållde partikulärt material flödar uppåt till den första biozonen där den roterande biologiska kontaktorn finns och därmed mikroorganismerna som kan bryta ner materialet. Partikulära material återförs sedan till den primära sedimenteringszonen och vätskan transporteras till den andra biozonen för ytterligare behandling.

Om Kingspan Klargester

Kingspan

Klargester ingår i Kingspan koncernen. En världsledande leverantör av effektiva kvalitetsprodukter för byggindustrin. De är ett globalt växande företaget som har kontor över hela världen och på över 80 olika platser. Kingspan har som mål att skapa hållbara och miljövänliga lösningar för hem och storskaliga projekt över hela världen.

Kontakter


Ämnen


Minireningsverk Biodisc BA-BD Mini reningsverk Biodisc