PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/karisma-som-ett-ledningsverktyg-18879

Karisma som ett ledningsverktyg

Pressmeddelande september 25, 2014 Karisma Ledarskap Probana Sverige Ledarskapsverktyg

Karisma är den personliga faktorn som bland annat bestämmer huruvida vi tycker om, har förtroende för och blir inspirerade av andra människor. Karisma kan därför också vara avgörande för din roll som ledare, eftersom det kan vara den avgörande faktorn för om dina anställda verkligen respekterar dig i grund och botten.

Detta faktum är svårt att argumentera emot och vi alla känner förmodligen personer som kan lysa upp rummet upp genom enbart sin närvaro, få uppmärksamhet på ett positivt sätt och på ett – Ja, karismatisk sätt, motivera och inspirera alla runtomkring dem. Frågan om huruvida det karismatiska ledarskapet är effektivt eller inte är nästan överflödigt, det leder snarare till frågan: hur kan man bli en karismatisk ledare? Problematiken med karisma är dock att det är en ren personlighetsmässig egenskap, så vad gör man om man vill utveckla och arbeta med sin personliga karisma? Läs mer på PROBANA

Ledarskapsexperten och grundaren av Edinger Consulting Group, Scott Edinger, har i under flera år coachat hundratals chefer och bl.a. därigenom analyserat de faktorer som gör att vi upplever personer som karismatiska. Följande fyra personliga egenskaper är specifika områden där vi indirekt kan utveckla vår karisma och karismatiska ledarstil.

Effektivt ledarskap är kontextuellt. Detta innebär att det skiljer sig från person till person hur man blir motiverad och inspirerad. Detta kan du som ledare endast få vetskap om genom att fokusera individuellt på personer du vill leda. För att kunna leda karismatiskt bör du så vitt det är möjligt, försöka förstå, bygga broar och skapa relationer till de personer du vill leda. Karismatiska människor fokuserar på så vis på andra människor - och inte sig själv.

En annan kvalitet hos karismatiska personer är att de oftast är extroverta. Detta betyder inte att introverta personer inte kan vara karismatisk, men att de generellt har en svårare för det. Detta beror främst på att extroverta personer oftast är mer aktivt uppsökande, mer "på G" och finner sin energi i sociala situationer, vilket generellt också medför att de får mer uppmärksamhet än introverta personer.

Kommunikativa färdigheter är också en viktig egenskap hos karismatiska ledare. De har generellt en hög nivå av situationsförnimmelse och vet exakt när och hur kritiska budskap ska levereras. De berättar historier med konkreta exempel och har inte svårt för att prata om känslor. De vet hur man kommunikativt tacklar både action-fyllda som stillsamma situationer.

Man har förmåga att vara lika bra på att läsa människor, bygga broar, ändra beteende som att vara på och att kommunicera. Men de fall där vi verkligen upplever andra människor som karismatisk är när vi märker att de uppriktigt bryr sig om oss, och vill oss det bästa. Denna personliga egenskap kallas också för empati. När vi är tillsammans med empatiska människor är det nästan oundvikligt att undgå att inte också utveckla empati för dem. Således skapas en djupare känslomässig relation. Läs mer på PROBANA

Besök PROBANA på Twitter - https://twitter.com/PROBANASweden

Besök PROBANA på Facebook -https://www.facebook.com/ProbanaSweden

Besök PROBANA på LinkedIn - https://www.linkedin.com/company/probana-business-school

Besök PROBANA på Google+ - https://plus.google.com/+probana/posts

Ämnen


Karisma Ledarskap Probana Sverige Ledarskapsverktyg