PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/kampen-mot-nagelsvamp-intensifieras-4249

Kampen mot nagelsvamp intensifieras

Pressmeddelande februari 14, 2008 Health

Onykomykos eller Nagelsvamp är en utbredd sjukdom i Sverige. Experter uppskattar att minst 4% av befolkningen lider av nagelsvamp och många har forgäves försökt att behandla sjukdomen.

Cosmaro stift billede

Nu kan svenska fotterapeuter erbjuda ett nytt medel mot nagelsvamp, Cosmaro Phyto Nailprotector. Produkten innehåller ett patenterat Carrier System, som tränger in i och genom nageln samt transporterar verksamma ämnen till infektionsområdet, här ibland nagelbädden.

Nagelsvamp är en inflammation i nagelplatta och nagelbädd som är orsakas av tråd- eller jästsvamp. Svampens närvaro i och under nageln leder till en förtjockad och misfärgad nagel som med tiden kan lossna. Detta kan ge upphov till bakterier som kan förorsaka inflammation med vätska, var och smärtor. Nagelsvamp är därför inte bara ett kosmetiskt problem.

Dermatofyter, som är ett slags trådsvampar (mögelsvampar), kan angripa helt normala naglar, men skador på naglar på grund av tryck från skodon eller tidigare skador främjar inväxt av svampen.Ytterligare riskfaktorer är försvagat immunförsvar, fotdeformeringar, dålig blodcirkulation och diabetes. Nagelsvamp ses oftare hos män och hos äldre personer.

Hos ca 90 % af patienterna framkallas sjukdomen av dermatofyter, framför allt av Trichophyton rubrum, mera sällan av Trichophyton mentagrophytes. Jästsvamp som Candida albicans kan också vara orsaken och ses mest i fingernagel. I värsta fall kan mögelsvampen från omgivningen också angripa en skadad nagel.


I allmännhet har man fått svampen (dermatofyten) i ett våtrum så som ett badrum, en simhall eller ett omklädningsrum, där det kan förekomma hudavlagringar med svamp från en person med fotsvamp på golvet. Om man själv går barfota, kan dessa hudavlagringar fastna på huden och man kan utveckla fotsvamp mellan tårna eller på fotsulan. Härifrån kan svampen sprida sig till naglarna genom att växa in under den fria nagelkanten och angripa nagelbädden. Härifrån växer den upp genom nageln och förstör den gradvis. Man smittas alltså indirekt från en annan människa. Candida albicans däremot har man på slemmhinnor i sin egen kropp, särskilt i tarmarna.

Härifrån kan den sprida sig til hud och naglar. Till exempel kan ett  arbete som innebär kontakt med väta medföra en uppmjukning av och skador på fingernaglarna, som kan angripas av jästsvamp.


Fotterapeuter är specialister i behandlingen av fötter och naglar och kan erbjuda en kompetent behandling i samband med nagelsvamp. Fotterapi med en nedfilning och ett avlägsnade av den infekterade nagelvävnaden är ett mycket viktigt supplement vid alla former av behandling av nagelsvamp.


Du kan hitta din närmaste fotterapeut som säljer Cosmaro och erbjuder behandlingen i samband med nagelsvamp på http://www.unigroup.eu/ eller genom att skriva till e-mail: [email protected]. Du kan också ringa direkt på servicetelefon: 020-1401120 (gratis nummer).


För mer information, vänligen kontakta
Unigroup ApS, Kristiina Fristoft, Business manager,
[email protected], telefon: 020-1401120

Kontakter


Ämnen


Health