PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/k%C3%A4nner-dina-medarbetare-f%C3%B6rtroende-f%C3%B6r-dig-som-ledare-21709

Känner dina medarbetare förtroende för dig som ledare?

Pressmeddelande september 30, 2015 Ledarskabsutbildning Företagsledare Ledaregenskaper Ansvarstagande Förtroendeingivande Ledarskapsambitioner Teambuilding Fokusområden Ledarskapsstil

Företag med anställda som känner förtroende inför sina medarbetare och chefer är mer framgångsrika.

Facebook billede

Även om vi inte alltid är fullt medvetna om det, ställer vi oss alltid samma fråga så fort vi interagerar med nya människor, ”kan jag lita på den här personen?”.

Förtroende är en av de viktigaste egenskaper man kan ha i dagens företagsklimat. Ledare vars relationer inom organisationen baseras på ett djupt förtroende kommer med säkerhet få större framgångar. Anst som värdesätter förtroendet mellan andra medarbetare, chefer och ledare på arbetsplatsen presterar bättre.

När dina medarbetare känner förtroende för dig som ledare, ökar engagemanget inför att uppnå företagets målsättningar. Kommunikationen förbättras samtidigt som kreativiteten och produktiviteten ökar. Ännu viktigare är kanske att när vi känner förtroende för vår ledare så förstärks även gruppandan och vi känner oss trygga inför förändringar och vi blir mer villiga att ta åt oss och implementera nya visioner. När ett team inte känner förtroende för sin ledare, så presterar de heller inte sitt bästa. Det kommer då vara extra svårt att försöka inspirera, influera och genomföra förändringar. Man blir helt enkelt en ineffektiv ledare.  

Så vad kan man göra så att de anställda får ökat förtroende för dig som ledare?

Det finns några små enkla saker man kan göra och som dessutom gör en stor skillnad. Håll ögonkontakt under hela tiden du pratar med en medarbetare, eller hon/han pratar med dig. Visa att du hör och förstår vad personen i fråga säger, om du inte gör det så fråga. Visa empati och ta dig tid att mentalt sätta dig in i medarbetarens situation. De flesta vill få känslan av att man blir hörd och förstådd, även om man inte kan hjälpa de.

Som individer har vi lättast för att göra tjänster, anstränga oss på olika sätt och marknadsföra olika saker när det gäller något eller någon som har visat samma engagemang för oss. Så som chef eller ledare kan det vara klokt att vara den som visar först, att man litar på sina anställda. På så sätt kan man som ledare komma att vinna medarbetarnas förtroende.

Att kunna bli eller fortsätta vara förtroendeingivande  börjar med insikt och förståelse för att förtroende är något som skapas genom en känsla och att denna baseras på olika analyser som man och andra gör under en längre tidsperiod, antingen medvetet eller omedvetet. Man borde därför vara mer medveten om varför man gör de analyser man gör, för att på så sätt kunna utvärdera sin egen trovärdighet och de områden som man kanske borde arbeta med för att framstå som ännu mer trovärdig.

Om du vill etablera ett förtroende så måste du arbeta med det och försäkra dig om att din attityd och det du tror på är kompatibelt med dina handlingar. Om dina handlingar inte stämmer överens med vad du uttrycker, kommer människor tolka det som att du inte är genuin även om de inte själva kan förstå sambandet. Att vara autentisk förstärker förtroende, eftersom det innebär att du bryr dig tillräckligt mycket för att vara ärligt gentemot dig själv och interagera med dina anställda på ett äkta sätt.

För mer information om Probana Business School, besök www.probana.se eller skicka ett mail till [email protected] 

Ämnen


Ledarskabsutbildning Företagsledare Ledaregenskaper Ansvarstagande Förtroendeingivande Ledarskapsambitioner Teambuilding Fokusområden Ledarskapsstil