PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/juul-frost-arkitekter-satsar-p%C3%A5-%C3%B6resundsregionen-6693

JUUL | FROST Arkitekter satsar på Öresundsregionen

Pressmeddelande februari 25, 2009 Construction

JUUL | FROST Arkitekter är som enda arkitektkontor partner på Copenhagen Capacitys och Malmö Stads gemensamma Öresundsmonter på årets Mipim-mässa, den 10-13 mars i Cannes.

Varvsstaden

Under det senaste årtiondet har JUUL | FROST Arkitekter satsat starkt på Öresundsregionen som sitt primära fokusområde. Partnerskapet på Mipim-mässan är ett led i en samlad Öresundsstrategi, och målet är att presentera kontorets tre utvecklingsavdelningar för regionens utvecklare, kommuner och övriga intressenter.

"Helhetsorientering är ett ledord i alla våra projekt. Respekt för stadens, stadsrummets och platsens existerande potential och kontext är alltid utgångspunkten för vår lösning av en uppgift"säger Flemming Frost, arkitekt MAA, partner på JUUL | FROST Arkitekter."Via våra tre utvecklingsavdelningar kan vi leverera samlade lösningar som skapar hållbara ramar för det goda livet, vilket är vårt mål med allt vi ger oss i kast med. Det är bland annat det vi vill visa på Mipim-mässan i Cannes" berättar Flemming Frost.

Hos JUUL | FROST Arkitekter märker man av ett stigande behov för rådgivningstjänster som baseras på tvärvetenskapliga kompetenser. Det gäller oavsett om det ska planeras för campusområden, masterplaner ska lotsas genom det politiska systemet, bostäder eller huvudkontor ska byggas.

"I takt med att världen blir allt mer komplex förändras arkitektens roll snabbt. Tiden då varje enskild yrkesgrupp på egen hand kunde genomföra en hel utvecklingsprocess är förbi. Framtidens arkitekter kommer att i allt högre grad fungera som processfacilitatorer som sammanlänkar olika yrkesgruppers bidrag till en enhetlig lösning och säkerställer att utvecklingen är både robust och anpassningsbar i förhållande till framtida krav" poängterar Helle Juul, partner, ph.d. arkitekt MAA. "Behovet av de nya arkitekttjänsterna är internationellt, och via vår campusplanering, våra dialogprocesser, rådgivningstjänster och byggprojekt har vi genom åren genomfört en rad omfattande projekt som illustrerar arkitektens nya roller"avslutar Helle Juul. 

Bildtext: JUUL | FROST Arkitekters bidrag i parallelluppdraget för utvecklingen av en ny, 19 hektar stor, stadsdel i Varvsstaden i Malmö hamn. Förslaget finns fram till den 10 mars utställt på Stadsbyggnadsforum i Västra Hamnen.   

FAKTA
JUUL | FROST Arkitekter har under de senaste åren förverkligat drygt 1500 bostäder, kontorsbyggnader, äldreboenden och skolor. Därutöver har kontoret arbetat som stadsutvecklare och arkitektrådgivare. Under det Realdania-finansierade utvecklingsprojektet "Byens rum som udviklingsstrategi" utvecklar kontoret nya verktyg för utvecklingen av stadens rum. Förutom uppdrag i Danmark och Tyskland har kontoret sedan länge arbetat i Sverige. 1997 stod kontoret för Q-book-projektet, ett omfattande dialogbaserat utvecklingsprojekt för utvecklingen av Universitetsholmen i Malmö. Idag utgör Q-book-projektet grundlag för utvecklingen av Malmös hamnfront. Kontorets engagemang i Sverige har vuxit under de senaste åren: kontoret har nyligen vunnit två tävlingar i Malmö och ska gestalta och programmera Moving Media City, ett nytt tillväxtcenter för kreativitet, kunskap och verksamheter inom mediebranschen. Det andra vunna tävlingsprojektet består av 105 bostadslägenheter i kvarteret Nils i Malmö. Dessutom ritar kontoret 51 radhus vid Kalkbrottet i stadsdelen Limhamn. Härutöver deltar JUUL | FROST Arkitekter i en rad stora tävlingar och parallelluppdrag i Skåneregionen, bland annat utvecklingen av en ny, 19 hektar stor, stadsdel i Varvsstaden i Malmö och en tävling för den omfattande vidareutvecklingen av Hyllies nya struktur söderut. Isamarbete med Studio Daniel Libeskind deltar kontoret i den prestigefyllda tävlingen om Malmös nya konserthus med tillhörande kongress- och hotellanläggning mitt i hjärtat av Malmö.

Se vidare på www.juulfrost.dk och www.byensrum.dk 

Ämnen


Construction