PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/juul-frost-arkitekter-n%C3%A5r-ny-milstolpe-i-hyllie-26419

JUUL | FROST ARKITEKTER NÅR NY MILSTOLPE I HYLLIE

Pressmeddelande september 28, 2020 Arkitekt Arkitektureksport Arkitektur Byggebranche Byg Bygning Sverige Hyllie

Sedan 2008 har Malmö stad samarbetat med utvecklare, byggherrar och arkitekter omkring utvecklingen av stadsdelen Hyllie mot en hållbar och kreativ mötesplats för hela Öresundsregionen. Juul | Frost Arkitekter har varit en del av utvecklingen från start och når nu en ny milstolpe, där bostadskvarteren: Nanna, Saga och Roth nu står färdiga. Därmed har kontoret bidragit till 500 lägenheter i den svenska stadsdelen.

“Vi har varit en del av utvecklingen sedan 2008. Den gången samlade Malmö stad omkring 30 utvecklare och tillknutna arkitekter för att kvalificera diskussionen om allt från stadsdelens programmering till storlekar och utformning av byggfält. Men det låg inte i korten att det skulle sluta med att vi ritar fem byggnader och 500 lägenheter i Hyllie”, berättar Flemming Frost, Founding Partner

Nanna: Landmärke och arkitektonisk orienteringspunkt

Nanna är anpassat kontexten och tomtens förutsättningar, vilket säkrar goda dagsljusförhållanden för de boende. Byggnaden är ritad som en öppen kvartersstruktur i ett spann på 4- till 8-våningar, med en angränsande 4-våningars fristående ”stadsvilla¨. Det öppna gårdsrummet integrerar bebyggelsen i stadsdelen och ger direkt förbindelse till en av Hyllies gröna huvudstråk för cykel- och gångtrafikanter. Byggnaden är disponerad med varierande lägenhetsstorlekar från små studio-lägenheter till rymliga familjebostäder. Med ett café och mindre butiker i markplan, bidrar Nanna till stadsliv på Hyllie Allé – stadsdelens huvudgata.

“Med utgångspunkt i den centrala placeringen vid Hyllie Allé och den framskjutna byggnadstomten är byggnadens exponerade hörn ritat så att den framhäver byggnaden som landmärke och arkitektonisk orienteringspunkt. Byggnaden är i 8 våningar ut mot Hyllie allé men bryts ner till 4 våningar i anslutning till stadsvillan och det gröna område söderut, och skapar en levande ram för dom boende.” berättar Philip Krogh, Partner med ansvar för kontorets Nordiska projekt.

Saga: Bygger bro mellan generationerna

Saga består av en blandning av bostadsrätter och hyresrätter fördelat på studentbostäder, 2-or, 3-or och radhus. Byggnadsvolymen spänner mellan 4–6 våningar. Diversiteten av bostadstyper hjälper till att föra samman de boende på tvärs av generationer. Det sociala mötet mellan generationerna stöds ytterligare av ett gemensamt gårdsrum som erbjuder olika funktioner som lekplats och urbana kollektiv-odlingar som vänder sig till såväl barn, unga, vuxna och äldre

Juul | Frost Arkitekter har prioriterat enkelhet i materialen, men fasaderna är differentierade genom variationer i byggnadsvolymen. Fasader i vit puts och koppar-färgade metalpaneler håller samman kvarterets tre utsidor, medan radhusen är uppförda i svarta Swiss Pearl paneler.

Roth - Skräddarsydde efter byggfältet

Bostadsbyggnaden Roth följer den oregelbundna och utmanande tomten. Juul | Frost Arkitekter har utvecklat ett platsspecifikt byggnadskoncept med tydligt gestaltade volymer i rött tegel, som bryts av med dom indragna fasaderna i svart metall. Ett arkitektoniskt grepp som framhäver den vertikala karaktären av tegelvolymerna och ger byggnaden en dynamisk fasad. Byggnadskonceptet möjliggör en planlösning som är anpassad byggfältets många knäck utan att för den skull kompromissa med kvaliteten på lägenheternas planlösningar. De 70 hyresrätterna varierar i storlek från 1-or till 4-or – och främjar på så sätt den sociala spridningen i byggnaden, som vänder sig till både studerande såväl som familjer.

FAKTA

Om Juul | Frost Arkitekter

Juul | Frost Arkitekter når med de tre färdigställda byggprojekten över 500 bostäder bara i Hyllie, där kontoret sedan tidigare ritat projekten Hermod och Sportsbyn. Juul | Frost Arkitekter har flera svenska projekt på väg: World Trade Center i Oceanhamnen, Helsingborg beräknas stå färdigt 2022 och kv. Aktern är under uppförande i stadsdelen Västra-hamnen, Malmö – i direkt anslutning till Turning Torso.

För Juul | Frost Arkitekter handlar arkitektur om hur städer, stadsrum, landskap och byggnader kan främja och understödja det sociala livet, människors trivsel och livskvalitet. I mer än 25 år har de utvecklat och utformat miljöer för lärande och verksamheter, bostäder- och stadsmiljöer på tvärs av alla skalsteg – från strategisk stadsutveckling till stadsrum och byggnader, alltid med fokus på mötet mellan människor och en blick för sammanhanget mellan kontext, helhet och detalj. Juul | Frost Arkitekter har ritat mer än 4.300 bostäder.

NANNA:

110 lägenheter med lokaler i markplan

Klient: Midroc

Areal  12.500 m2

SAGA:

142 lägenheter / radhus

Klient: Midroc

Areal  10.800 m2

ROTH:

72 lägenheter

Klient: Roth

Areal  6.000 m2

SPORTSBYN:

120 lägenheter

Klient: HSB Malmö

Areal  9.800 m2

HERMOD:

56 lägenheter

Klient: MKB Fastighet AB

Areal 3.500 m2

Ämnen


Arkitekt Arkitektureksport Arkitektur Byggebranche Byg Bygning Sverige Hyllie