PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/juul-frost-arkitekter-lancerar-nytt-bostadskoncept-13751

JUUL | FROST Arkitekter lancerar nytt bostadskoncept

Pressmeddelande juni 12, 2012 Construction

JUUL | FROST Arkitekter har utvecklat S | M | L Konceptbostäder som ett nytt byggsystem för optimerade bostäder. De första projekten är under projektering och uppförs i Sverige och Norge.

JFA Maskinisten 01

S | M | L Konceptbostäder är ett nytt byggsystem för framtidens bostäder. Målgrupperna är ensamboende, små familjer, internationella pendlare samt expads. Konceptbostäderna är utvecklade för människor som vill leva en grön livsstil i mindre och optimerade bostäder som inte avger ett negativt CO₂-avtryck.

Som utgångspunkt består S | M | L Konceptbostäder av en enrumsbostad i form av en basmodul samt en servicemodul som utgör sammanflätningen med grannbostaden. Systemets inbyggda flexibilitet säkerställer att en given bebyggelse kan anpassas till olika lokaliteter och uppföras i olika bostadsstorlekar då den enskilda bostaden kan utvidgas med bland annat alkover och extra rum. S | M | L Konceptbostäder har utvecklats som genomgående bostäder och är godkända i bullerutsatta situationer eftersom hälften av bostadsytan ligger mot tyst sida.  

I S | M | L Konceptbostäder är de boendes interaktion en viktig parameter för att skapa ett gott grannskap. De enskilda byggnadsenheterna är disponerade med mötesplatser som för grannarna samman i informella gemenskaper och situationer som understöds av den horisontala såväl som vertikala disponeringen av bostäderna, vilket säkerställer visuella och fysiska förbindelser i en given bebyggelse.

Flemming Frost, arkitekt maa, ägare JUUL | FROST Arkitekter, förklarar att S | M | L Konceptbostäder fyller ett högaktuellt bostadsbehov: ”Alla städer upplever en demografisk utveckling med fler och fler som bor ensamma. Det positiva med utvecklingen är att de många singlarna bidrar positivt till stadslivet. Å den andra sidan är utmaningen att utveckla bostäder som är anpassade efter deras behov och som boende med en inkomst har råd att bo i. I S | M | L Konceptbostäder arbetar vi utifrån en "Less stuff – more happiness"-tankegång som understryker att det inte är antalet kvadratmeter utan kvalitet och funktionalitet som är centralt i projektet. S | M | L Konceptbostäder gör det möjligt att uppföra bostäder som är anpassade till målgrupperna så att både singlar och exempelvis mindre familjer får glädje av dem.”

S | M | L Konceptbostäder är en vidarebearbetning av JUUL | FROST Arkitekters Bedre, Billigere Boliger som byggts i Ölby utanför Köpenhamn, där de 275 bostäderna har blivit ett referensprojekt för kostnadsoptimerade och kvalitativa bostäder. För närvarande arbetar JUUL | FROST Arkitekter på två kontextuellt olika S | M | L konceptbostadsprojekt i Örebro där man totalt sett realiserar 200 forskar-, student- och ungdomsbostäder. Sportsbyn i Hyllie, Malmö är ett tredje igångsatt projekt där första etappen består av 100 bostäder, och kontoret är likaledes ansvarigt för 50 konceptbostäder under namnet Heidrun Hagen i området Jåttavågen bredvid Stavanger i Norge.

FAKTA  S | M | L KONCEPTBOSTÄDER

FORSKAR- OCH STUDENTBOSTÄDER I ÖREBRO
Projekt: 100 Forskar- och studentbostäder på Örebro Universitet
Beställare: ÖbrebroBostäder AB
Yta: 4 500 m²
Period: 2011 - 2013 

MASKINISTEN, UNGDOMSBOSTÄDER I ÖREBRO
Projekt: 100 Ungdomsbostäder i Örebro
Beställare: ÖbrebroBostäder AB
Yta: 4 500 m²
Period: 2011 - 2013

SPORTSBYN, HYLLIE, MALMÖ
Projekt: en första etapp på 120 bostäder / två efterföljande etapper av motsvarande storlek
Beställare: HSB Malmö
Yta: 9 800 m² / 29 400 m²
Period: 2012 - 2014 

KONCEPTBOSTÄDER HEIDRUN HAGEN
Projekt: Utveckling, design och projektering av 50 konceptbostäder i Jåttavågen, Stavanger, Norge
Beställare: Hinna Park
Yta: 3 500 m²
Period: 2011 - 2013

BEDRE, BILLIGERE BOLIGER, ÖLBY, DANMARK
Projekt: Vinnande projekt i arkitekttävling där deltagarna blev ombedda att förhålla sig till Charter 99-konceptet där rummet är utgångspunkt. 275 uppförda bostäder.
Beställare: De Forenede Ejendomsselskaber
Yta: 27 000 m²
Period: 2004 - 2007

Ämnen


Construction