PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/juul-frost-arkitekter-bakom-stort-bostadsprojekt-i-malm%C3%B6-15104

JUUL | FROST Arkitekter bakom stort bostadsprojekt i Malmö

Pressmeddelande februari 11, 2013 Construction

Kvarteret Sjöjungfrun består av 187 bostäder som uppförs av Midroc för MKB Fastighets AB, Malmös kommunala bostadsbolag, med en portfölj på över 22 000 hyresbostäder. JUUL | FROST Arkitekter är arkitekter på bostadsprojektet och fortsätter därmed sitt arbete i Malmö.

JFA Sjojungfrun01

Bostäderna i Sjöjungfrun uppförs i hjärtat av Västra Hamnen som en del av World Trade Center Malmö, ett nytt och multifunktionellt område som utvecklas med en kombination av bostäder och kommersiella lokaler. De 187 bostäderna är fördelade på lägenheter i storlekarna 1-4 rum och kök. Bottenplanet har butikslokaler och blir därmed offentligt tillgängligt. Bostadsprojektet utgör avgränsningen av WTC-området ut mot Stora Varvsgatan där JUUL | FROST Arkitekters prisbelönta Media Evolution City ligger. På den motsatta sidan relaterar sig kvarteret till den framtida Kockumsparken. I närheten är JUUL | FROST Arkitekter även involverade i ett samarbetsprojekt om nya bostäder i området Fullriggaren.

Flemming Frost, arkitekt MAA, ägare JUUL | FROST Arkitekter, är glad för att fortsätta sitt arbete i Västra Hamnen: ”Det är ingen tvekan om att det är ett privilegium att arbeta med ännu ett projekt i det spännande utvecklingsområde som Västra Hamnen utgör. Medan Media Evolution City är utväxlingsplattformen för Öresundsregionens kreativa företag blir Sjöjungfrun den fysiska ramen för en god boendemiljö i det tidigare varvsområdet. Sett i det stora perspektivet har jag inte annat än stor respekt för hur Malmö Kommun satt i verket och genomfört den otroliga transformationsprocess från industristad till kunskapsstad som åter får människor att flytta till staden och skapar ett löpande behov av bostäder.”

MKB bidrar i stor utsträckning till nyproduktionen i Malmö. Med kvarteret, som har arbetsnamnet Sjöjungfrun, erbjuder bolaget nya, attraktiva lägenheter i ett av Malmös viktigaste tillväxtområden, säger MKB:s VD Sonny Modig.

Magnus Skiöld, vd för Midroc Property Development, berättar: ”De nya bostäderna inom World Trade Center Malmö kommer att berika området. Vi ser stora fördelar med att etablera nya kontor, bostäder och servicefunktioner i samma kvarter, och det är också i linje med Malmö stads strävan efter att skapa en blandad stadsbebyggelse.”

Sjöjungfrun blir den fysiska och visuella markör som sätter WTC-området på Malmö-kartan. Bostäderna förläggs i två friskurna byggnadskroppar som tillsammans danar en kvartersstruktur. Den ena volymen når sin högsta punkt i WTC-områdets nordöstra hörn och lutar in mot Kockumsparken. Kvartersstrukturen skapar ett inre, halvoffentligt gårdsrum som blir de boendes informella mötesplats.

Disponeringen av kvarteret möjliggör genomgående lägenheter och säkerställer optimalt ljusinsläpp till själva gårdsrummet. In mot gården etableras för några av bostäderna entrébalkonger varigenom det uppstår halvoffentliga entrésituationer med kontakt med aktiviteterna i gårdsrummet. Mot Kockumsparken får de södervända bostäderna balkonger mot parkrummet. I den lutande volymen uppförs överst etagelägenheter med inskurna takterrasser från vilka man har utsikt över staden. Sjöjungfrun relaterar sig på en och samma gång till Malmös urbana liv, Kockumsparken, Västra Hamnen och det interna, halvoffentliga gårdsrummet som blir de boendes oas mitt i staden.

FAKTA
Projekt: 187 bostäder i Västra Hamnen i Malmö
Area: Ca 18 500 m² + garage
Arkitekt: JUUL | FROST Arkitekter
Utvecklare: Midroc Property Development
Entreprenör: Midroc Project Management
Byggherre: MKB Fastighets AB

JUUL FROST Arkitekter
JUUL | FROST Arkitekter är ett internationellt inriktat och innovativt danskt arkitektkontor med en mångsidig och sammansatt kompetens inom stadsbyggnads-, byggnads- och landskapsarkitektur. Vi representerar ett brett professionellt spektrum och är experter på att utveckla stads- och transformationsområden samt nya bostadstyper i urbana sammanhang. JUUL | FROST Arkitekter har kontor i Köpenhamn och Malmö. Läs mer på www.juulfrost.dk

MKB
MKB är Malmös största fastighetsbolag med 22 539 (22 238) lägenheter och cirka 1 100 kommersiella lokaler. MKB har en marknadsandel på 33 procent av hyresrättsmarknaden och bolaget är Malmös största hyresvärd. MKB ska genom balanserad hyressättning och nyproduktion bidra till en positiv utveckling i Malmö. Verksamheten ska drivas utifrån ett affärsmässigt synsätt. Detta gäller även bolagets sociala insatser för ökad sysselsättning och minskat bidragsberoende. Läs mer på www.mkbfastighet.se

Midroc Property Development AB
Midroc Property Development AB utvecklar och förvaltar kommersiella lokaler och bostäder. Projektportföljen omfattar idag 679 000 kvm byggrätter till ett värde av 15 miljarder kronor. Fokus är inriktat på södra Sverige och huvudkontoret finns i Malmö. Vi vill utveckla hållbara stadsmiljöer, och ger därför full kraft åt goda och annorlunda idéer. Läs mer på mpd.midroc.se
Midroc Property Development ingår i Midroc Europe. Gruppen utvecklar företag och verksamheter inom entreprenad och consulting, fastighetsutveckling samt ny teknik och är verksamma både i Sverige och internationellt. Bolagen inom Midroc Europe har sammantaget 2 600 medarbetare och 2011 omsatte gruppen cirka 3,6 miljarder kronor. Läs mer på midroc.se

Ämnen


Construction