PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/juul-frost-arkitekter-%C3%B6ppnar-i-sverige-13831

JUUL | FROST Arkitekter öppnar i Sverige

Pressmeddelande juli 2, 2012 Construction

Danska JUUL | FROST Arkitekter öppnar JFA Studio och upprättar samtidigt ett svenskt aktiebolag. Målet är att stärka kontorets närvaro i Sverige där man i dagsläget har uppdrag inom campusutveckling, planering, stadsutveckling och byggprojekt som totalt utgör ca 90 000 m².

JFA Sverige 1 Örebro Universitetsplads

Efter flera år av strategiskt arbete på den svenska marknaden öppnar JUUL | FROST Arkitekter JFA Studio i Malmö. JFA Studio ligger i Media Evolution City, Malmös nya mötesplats för mediabranschen, utvecklat och projekterat av JUUL | FROST Arkitekter. Kontoret flyttar därmed in i sitt eget hus.

JUUL | FROST Arkitekters engagemang i Sverige går tillbaka till 1999–2001, då kontoret utarbetade Q-books, arkitektoniska manuskript för utvecklingen av Universitetsholmen i Malmös Västra Hamnen, där också Media Evolution City har uppförts. Genom åren har engagemanget löpande utvidgats och för närvarande ansvarar kontoret för bland annat två universitetsbyggnader på Lunds Universitet, i kölvattnet av förstapriset för omvandlingen av kvarteret Paradis som ligger i universitetets gamla delar. Vinnarprojektet för Universitetsplatsen på Örebro Universitet har lett till tre byggprojekt i form av en ny byggnad för Handelshögskolan med en aula för 700 personer, Örebro Science Park, en 15-våningars inkubatorbyggnad och 100 student- och forskarbostäder. På bostadssidan uppförs de första S | M | L konceptbostäderna i Sportsbyn i stadsdelen Hyllie i Malmö, där 400 bostäder ska byggas fördelade på tre etapper, medan Örebro får 100 nya S | M | L ungdomsbostäder. Därtill kommer ett 10 000 m² stort bostadsprojekt i kvarteret Nils vid den norra infartsvägen till Malmö samt ca 200 bostäder i Oxie utanför Malmö. Totalt sett står kontoret inför att realisera byggnation på över 90 000 m² i Sverige.

Helle Juul, arkitekt maa, Ph.d., delägare i JUUL | FROST Arkitekter, har stor erfarenhet av svenska projekt: ”Vi märker att svenskarna är mycket intresserade av vårt tvärfackliga synsätt. Exempelvis har våra campusverktyg rönt stor framgång i Sverige, där vi har vunnit två stora campustävlingar som nu förs vidare i form av fem universitetsbyggnader på Lund och Örebro Universitet. Detta sker samtidigt som vårt stadsbyggnadsverktyg, värdebaserad potentialplanering, breder ut sig runt om i Sverige.”I år är Helle Juul ordförande för Kasper Salin-juryn som är Sveriges mest prestigefyllda arkitekturpris, liksom att hon ofta är talare på svenska konferenser och är löpande engagerad i rådgivningsuppdrag för svenska universitet.

Flemming Frost, arkitekt maa, delägare i JUUL | FROST Arkitekter, som ansvarar för kontorets svenska bygg- och utvecklingsuppdrag berättar att kontorets nya byggsystem snabbt har vunnit mark i Sverige: ”För mindre än ett år sedan började vi utveckla S | M | L konceptbostäder som ett nytt byggsystem. Idag är vi igång med tre svenska S | M | L byggprojekt och har positiva förväntningar om ett motsvarande antal projekt. Vi känner att vi med S | M | L konceptet adresserar ett oförlöst behov, och jag spår kombinationen av kvalitativa bostäder och kostnadsoptimering en positiv framtid. Då många av våra pågående projekt ligger i Sverige är det naturligt att vi nu är fysiskt närvarande i landet”, avslutar Flemming Frost.

BILDTEXT:
JFA Sverige 1 Örebro Universitetsplats:
På Örebro Universitet arbetar JUUL | FROST Arkitekter med tre byggprojekt i form av en byggnad för Handelshögskolan med aula med plats för 700 personer, Örebro Science Park samt 100 forskar- og studentbostäder.  

JFA Sverige 2 MEC:
JUUL | FROST Arkitekter är arkitekter på Media Evolution City som är Malmös nya utvecklingsplattform för verksamheter inom mediabranschen. Kontoret har nyligen öppnat JFA Studio i byggnaden och har flyttat in i sitt eget hus. Foto: Felix Gerlach

FAKTABOX – NYA BYGGPROJEKT I SVERIGE

ÖREBRO UNIVERSITETSPLATS
Projekt:
Campusbyggnation på Universitetsplatsen, Örebro Universitet.
Örebro Science Park blir en 15 våningar hög facilitator för sammanflätningen av universitetet och det privata näringslivet, byggnaden för Handelshögskolan blir en föreläsnings-, undervisnings-, utväxlings- och mötesplats mellan universitet, företagsliv och staden. Dessutom projekteras ca 100 forskar- och studentbostäder. De tre byggnaderna utgör Universitetsplatsen som blir en ny ankomstplats till Örebro Universitet.
Areal: Örebro Science Park 6 575 m². Handelshögskola med aula 8 800 m². Forskar- och studentbostäder 4 500 m².
Beställare: Örebroporten / ÖrebroBostäder AB
Arkitekt: JUUL | FROST Arkitekter
Period:2011 – 2014

KVARTERET PARADIS, LUNDS UNIVERSITET - EDEN + NYTT STUDIECENTRUM
Projekt:
Omvandling av byggnaden Eden samt utveckling av Academic City Lounge (Studiecentrum) i Kvarteret Paradis, Lunds Universitet
Areal.Learning Lab i byggnaden Eden 3 200 m² / Studiecentrum 4 500 m²
Beställare:Akademiska Hus, Region Syd
Arkitekt: JUUL | FROST Arkitekter
Period:2011 – 2013

MASKINISTEN, UNGDOMSBOSTÄDER I ÖREBRO
Projekt
: 100 Ungdomsbostäder i Örebro
Beställare: ÖbrebroBostäder AB
Yta: 4 500 m²
Period: 2011 – 2013

SPORTSBYN, HYLLIE, MALMÖ
Projekt
: en första etapp på 128 bostäder / två efterföljande etapper av motsvarande storlek
Beställare: HSB Malmö
Yta: 9 800 m² / 29 400 m²
Period: 2011 – 2014 

KVARTERET NILS, MALMÖ
Projekt:
111 bostäder
Areal: ca 10 200 m²
Klient: JM Malmö
Arkitekt: JUUL | FROST Arkitekter
Periode: 2011 – 2013

BOSTÄDER I OXIE - MALMÖ
Projekt:
Ca200 boliger ved stationsområdet i Oxie, utanför Malmö
Areal:7 700 m² (etapp 1) / 12 800 m²
Klient:Kristineberg Fastigheter / NCC
Arkitekt: JUUL | FROST Arkitekter
Period:2011 – 2013

Ämnen


Construction