PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/jjw-arkitekter-%C3%B6ppnar-kontor-i-sverige-23249

JJW Arkitekter öppnar kontor i Sverige

Pressmeddelande december 9, 2016 Sverige Dgnb JJW Arkitekter

JJW Arkitekter är bland dom 10 största arkitektföretag i Danmark. Nu öppnar de kontor i Malmö.

JJW Skolen i Sydhavnen Foto Torben Eskerod

Efter 30 år med hållbara projekt i Köpenhamn tager JJW Arkitekter steget över sundet och öppnar kontor i Sverige. Kontoret fungerar som ett fotfäste, som skal säkra arkitektfirman svenska projekt. I första hand fokuseras det på Skåne, men med planer om att på längre sikt expandera till andra delar av Sverige.

Bostadsbrist och stort renoveringsbehov
JJW Arkitekters intåg i Sverige faller samman med ett stort behov för nya bostäder. Enligt uppgifter från Boverket har man i 2016 påbörjat byggeriet av 64 000 nya bostäder – och att det kommer påbörjas byggeri av ytterligare 67 000 nya bostäder i 2017.

JJW Arkitekter förväntar sig att överföra sina erfarenheter som totalrådgivare på några av Danmarks största renoveringsprojekt till Sverige. Inte minst då den miljon bostäder, som blev uppfört under 50- och 60-talet som en del av miljonprogrammet, står inför ett stort renoveringsbehov. Utöver den praktiska erfarenhet arkitektfirman har med renoveringsprojekt, är JJW Arkitekter också värd för ” Værdibaseret udvikling af Danmarks almene boliger” – ett Ph.d-projekt som bland annat fokuserar på renoveringsmetoder.

Tiden är mogen
Lars B. Lindeberg, delägare och innehavare hos JJW Arkitekter, är ansvarig för implementeringen av företagets Sverige-strategi.

”Vi har länge haft ett gott öga till våra svenska grannar. Vi är medvetna om att byggbranschen fungerar på ett annat sätt i Sverige än i Danmark. Inte desto mindre ser vi at svenskarna är väldigt intresserade i dansk arkitektur. Med det stora behovet för bostäder, renoveringar, kontorsmiljöer, nya skolor och utbildningsinstitutioner som är i Sverige just nu, känns det som att tiden är inne till att komma igång på den svenska marknaden – Inte minst då byggeriets behov i Sverige ligger i förlängning av JJW’s kärnkompetenser. Vi menar att det är viktigt att vara fysiskt närvarande, vilket är grunden till att vi öppnar kontor i Sverige.”

Samarbetsavtal med svenska projektutvecklare
JJW Arkitekter har inlett ett samarbete med det nyetablerade utvecklingssällskapet J+S Projektutveckling A/B. Företaget är grundlagt av Håkan Samuelsson, tidigare Regionchef på Riksbyggen, och Claes Jeppsson, som kommer från en ställning hos MKB Fastighets AB, och har varit Regionchef i Veidekke Bostad Skåne.

De två företag har nu utvecklat en gemensam affärsplan för hur de vil komma in på den svenska marknaden. Det handlar först och främst om bostadsmarknaden, men utöver det arbetar teamet på möjliga projekt innanför skolsektorn, vårdhem och kontorslokaler. JJW Arkitekter räknar med att komma igång med sina första svenska projekt under 2017.

KORT OM JJW Arkitekter A/S
JJW ARKITEKTER A/S är grundlagd i 1986. Med 85 anställda är firman bland de 10 största arkitektföretag i Danmark. De anställda är huvudsakligen arkitekter och konstruktörer, samt landskapsarkitekter och inredningsarkitekter, som utöver grundläggande yrkesmässiga kompetenser besitter en rad specialkompetenser innanför DGNB, brukardialog, processhantering, byggledning mm.

JJW Arkitekter arbetar utöver detta med hyresgästrådgivning och fokuserar särskilt på hållbarhet och DGNB. Firman har 11 certifierade DGNB-konsulenter, av vilka en också är DGNB-revisor. Deras egendesignade kontorsgemenskap, JJW Værkstedet, är som ett av de första eksisterande kontorsbyggerier i Danmark precis blivit DGNB-Guld-certifierat.

KORT OM J+S PROJEKTUTVECKLING
J+S Projektutveckling är ett nyetablerat projektutvecklingssällskap. Sammanlagt har J+S Projektutveckling över 50 år erfarenhet innanför bygg- och fastighetsbranschen i privat såväl som offentlig regi, med särskild fokus på stads- och bostadsutveckling. Den lokala förankringen i Skåne garanterar en ingående lokalkännedom och ett starkt engagemang i Öresundsregionens utveckling.


BILDTEXTER
Skolen i Sydhavnen:Totalrådgivare på Skolan i Sydhavnen, Københavns Maritime og naturvidenskabelige profilskole. Vinnare av WAN Education Award 2016, Årets Byggeri 2015 och Årets Skolebyggeri 2015. Foto: Torben Eskerod.

FAKTA: Bygherre: Københavns Kommune, Børne- & Ungdomsforvaltningen. Arkitekt: JJW Arkitekter (Totalrådgiver). Ingenjör: NIRAS. Landskap: JJW Landskab / PK3 Landskab. Idrottskonsulenter: Keinicke & Overgaard Arkitekter. Storentreprenörer: B. Nygaard Sørensen A/S, G.V.L. Entreprise A/S, Lindpro og Jakon A/S. Byggledning: Arkitektfirmaet Friis Andersen. År: 2006 – 2015 Areal: 9.500 m². Konstnärlig utsmyckning: Peter Holst Henckel.

UCC Campus Carlsberg:Bygherrerådgivare, designstrategiska rådgivare, inrednings- och landskapsarkitekter på 57.000m2 nybyggeri på UCC Campus Carlsberg, Nordens största pedagogiska läringscenter. Foto: Torben Eskerod.

FAKTA: Bygherre: UCC. Bygherrerådgivare, inredning och process: JJW Arkitekter, D|K2 och Balslev rådgivande ingeniører / Byggeri: Arpe & Kjeldsholm. Totalentreprenör: NCC. Arkitekter:  Vilhelm Lauritzen Arkitekter, Christensen & Co arkitekter, Cobe arkitekter, Nord arkitekter och Effekt. År: 2011 – 2016. Areal: 57.000 m2.

Hempel Kollegiet DTU:200 nya kollegiebostäder på DTU (Danmarks Tekniske Universitet). Här har man bland annat utarbetat en träbevaringsstrategi, och använt återvinningstegel. Illustration: JJW Arkitekter.

FAKTA: Bygherre: H-Kollegie Fonden. Arkitekt: JJW Arkitekter. Totalentreprenör: B. Nygaard Sørensen A/S. Bygherrerådgivare: Wissenberg og Arkitema Architects. Administrator: KAB. Ingenjör: Bascon, Landskap: JJW Landskab. Areal: 7.400 m². År: 2015 – 2017.  

Fælledgården:Renovering av vårdhem med 193 bostäder i København,  i totalentreprenad. Bygherre: KAB Bolig / Københavns Kommune. Foto: Jakob Birgens 

FAKTA: Bygherre / KAB Bolig och Københavns Kommune. Arkitekt: JJW Arkitekter. Totalentreprenör: Jönsson. Ingenjör: Esbensen og Sloth Møller. Landskap: LiW planning. År: 2010 – 2013. Areal: 17.500 m²

Kontakter


Håkan Samuelsson

Civilingenjör(MSc), Delägare J+S, Projektutvecklare av bostäder och stadsdelar
J+S Projektutveckling
hakan********************************** Visa...
+46 7********** Visa...

Claes Jeppsson

Civilingenjör(MSc), Delägare J+S, Projektutvecklare av bostäder och stadsdelar
J+S Projektutveckling
claes********************* Visa...
070-2******** Visa...

Ämnen


Sverige Dgnb JJW Arkitekter