PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/internationell-konsultfirma-med-bas-i-danmark-firar-25-%C3%A5rs-jubileium-977

Internationell konsultfirma med bas i Danmark firar 25 års-jubileium

Pressmeddelande januari 5, 2005 Motor & Transport

Ingenjörsverksamhet med spjutspetskompetens firar jubileum


samtidigt med kraftig tillväxt

Som en global entreprenörfirma med bas i Danmark, som startades långt före begreppet entreprenör blev populärt, firar konsultfirman Ødegaard & Danneskiold-Samsøe A/S i januari 2005 sitt 25-års-jubileum. Företaget som startades av två unga entreprenörer 1980 är idag ett världsomspännande företag baserat på specialiserad kompetens inom ett antal kärnområden vilket stämmer väl överens med politikernas önskan om kunskapsbaserade verksamheter med en hög teknisk nivå.

Exempel på pågående arbete är lösning av kompressorproblem på ett oljefält i Kazakhstan för ett av världens största företag inom olja/gas, vibrationstester av naturgaskompressorer till en stor anläggning i Norge samt akustiska analyser och problemlösning av ljud- och vibrationsproblem ombord på nya kryssningsfartyg. I Sverige har företaget bl.a. hjälp Volvo Aero med rotordynamisk design vid utveckling av gasturbiner, optimerat dynamiska egenskaper hos lager för Alstoms räkning, samarbetat med Alstom LHB (Tyskland) i utvecklingen av Stockholms nya pendeltåg X60 samt hjälpt ett svenskt rederi med rådgivning vid ombyggnad av ett lastfartyg för att uppnå svenska krav på buller och vibrationer. Samtliga projekt bygger på mycket specialiserad kunskap inom respektive bransch.

Konkurrerar med specialiserad kompetens

Företaget grundades av John Ødegaard och Ulrik-Danneskiold-Samsøe efter att ha delat rum som maskiningenjörer på Danmarks Tekniska Universitet (DTU) på 70-talet. Under 90-talet utökades företaget med systerbolaget Ødegaard A/S som utvecklar teknologier och metoder som används av olja/gas-industrin för att lokalisera nya oljefyndigheter samt att utvinna mer från redan kända förekomster. De två företagen delar huvudkontor på Nørrebro i Köpenhamn och har tillsammans dotterbolag i Stockholm, Tønsberg, Stavanger, Aberdeen, Houston samt Kuala Lumpur.

Idag har de två bolagen cirka 80 medarbetare från minst 8 nationer världen över. Utbildningsnivån är mycket hög där fler än 90% av medarbetarna har en universitetsexamen.

Företaget genomgår en kraftig växt och har numera drygt 90% av omsättningen från verksamhet utanför Danmark.

Som tidigare nämnts så konkurrerar ØDS med specialiserad kompetens på ett mycket hög nivå istället för ett lågt pris vilket ligger väl i linje med de politiska ambitionerna för företag i Danmark.

Jubileet firas vid en mottagning för vänner och affärskontakter på huvudkontoret den 12:e januari kl. 15-18, Titangade 15, 2200 Köpenhamn N.

Ytterligare upplysningar samt illustrationer (jpg-format) kan erhållas från Ödegaard & Danneskiold-Samsöe Sverige, Magnus Wollström, tel. 08 - 753 59 46, epost: [email protected]


Företaget första medarbetare omkring 1980 tillsammans med grundarna John Ødegaard (tvåa från väster) och Ulrik Danneskiold-Samsøe (fyra från vänster).


Direktör John Ødegaard.

Styrelseordförande Ulrik Danneskiold-Samsøe.

Kim G. Maver, VD Ødegaard A/S.

Claus M. Myllerup, vice VD Ødegaard & Danneskiold-Samsøe A/S.


Fjärde generationens S-tåg i Köpenhamn. Samarbete med tillverkarna Alstom LHB och Siemens i för att erhålla ett tåg med låga buller- och vibrations-nivåer.

Seajet-färja på Mols-linjen. Rådgivning i bullersvag konstruktion för varvet (Danyard, Ålborg).

Kontakter


Ämnen


Motor & Transport