PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/implementera-csr-arbete-f%C3%B6r-en-%C3%B6kad-l%C3%B6nsamhet-och-positiv-samh%C3%A4llsutveckling-22707

Implementera CSR-arbete för en ökad lönsamhet och positiv samhällsutveckling

Pressmeddelande juni 22, 2016 Probana CBA MiniMBA Miljö Utbildning Utveckling Ekonomi Ansvarstagande CSR Hållbarhet

Läs Probanas CBA och skaffa mer kunskap om CSR

FrågorTillDamen ny logga

CSR, eller Corporate Social Responsibility som förkortningen står för, har blivit allt viktigare för företagen, omgivningen och samhället. Många människor förväntar sig att företag och dess ledare ska arbeta med CSR och det har därmed kommit att bli ett viktigt arbetsområde likväl ett omdebatterat ämne i dagens samhälle.

“Creating a strong business and building a better world are not conflicting goals – they are both essential ingredients for long-term success” – William Clay Ford Jr.

Vad är CSR?

Det handlar om att företag och dess ledare ska ta ansvar för den påverkan de har på samhället ur tre olika perspektiv: socialt, ekonomiskt och miljömässigt:

Socialt ansvarstagande innebär bland annat att företaget ser till att den anställde har en bra arbetsmiljö utan någopn negativ påverkan fysiskt och psykiskt, men också att kunder inte diskrimineras - det ska råda jämställdhet och mångfald.

Ekonomiskt ansvarstagande handlar bland annat om lönsamhet och rimliga arbetsförhållanden för alla inblandade parter - företaget ska arbeta mot långsiktiga mål och ta produktansvar.

Miljömässigt ansvarstagande innebär bland annat att företagen på ett långsiktigt plan agerar hållbart ur en miljösynpunkt, att de bland annat: klimatkompenserar, utnyttjar olika resurser på ett hållbart och effektivt sätt samt att använda sig av de mest miljövänliga transporter som existerar.

Varför CSR?

Att använda sig av CSR handlar om att bedriva sitt företag på ett ansvarsfullt sätt gentemot omgivningen – alltså både människorna och miljön. Genom CSR kan du skapa mervärde, ett mervärde där du som företag ökar din lönsamhet och blir konkurrenskraftig då kunden väljer att betala mer för företagets produkt tack vare ett ansvarstagande/CSR-arbete.

Att arbeta med CSR har visat sig vara positivt ur många aspekter då det minskar riskerna i företaget, bland annat: minskade risker för miljöutsläpp, minskade risker för kränkningar mot mänskliga rättigheter och minskade risker för sjukskriven personal.

CSR är alltså ett redskap som används för att skapa mervärde och stärka varumärket, vilket leder till ökad konkurrenskraft på marknaden samt ökad företagslönsamhet. Dessutom bidrar företaget, med hjälp av CSR-arbete, till en positiv utveckling i samhället.

“It takes 20 years to build a reputation and five minutes to ruin it. If you think about that, you’ll do things differently” – Benjamin Franklin

Mer CSR med en CBA

Probana har tagit fram en CBA-utbildning, som är en påbyggnad på den populära Mini MBA-utbildningen. Vår CBA består utav 6 moduler och i augusti startar vi igång med modul 3: internationalisering, relationer och processer. I den här modulen tillämpar du mer kunskap om CSR och på kursdagen får du dessutom träffa Per Grankvist: samtidsanalytiker, skribent och föreläsare. Han medverkar regelbundet i Nyhetspanelen i SVT Gomorron, skriver om etik i Resumé och har skrivit tre böcker – bland annat ”CSR i praktiken” om hur företag tjänar pengar på att arbeta med hållbarhet.

Ämnen


Probana CBA MiniMBA Miljö Utbildning Utveckling Ekonomi Ansvarstagande CSR Hållbarhet