PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/illustrerad-vetenskap-firar-jubileum-internationell-succ%C3%A9-i-25-%C3%A5r-6529

Illustrerad Vetenskap firar jubileum: Internationell succé i 25 år

Pressmeddelande januari 22, 2009 Science

Det började med en historisk satsning i Danmark, Norge och Sverige. Sedan följde en rad andra europeiska länder. År 2007 kom Illustrerad Vetenskap till USA, och från 2009 kommer den också att läsas i Australien och på Nya Zeeland.

SV Forside 02 2009 ny

En av Nordens största tidningssuccéer någonsin, Illustrerad Vetenskap, fyller 25 år. Under en hel generation har tidningen gjort komplicerat vetenskapligt stoff tillgängligt och underhållande för tusentals läsare med ett brett intresse för vetenskapliga ämnen från medicin och psykologi till fysik och astronomi.

Många som nu är i 40-50-årsåldern minns fortfarande hur de 1984 läste det allra första numret. Illustrerad Vetenskap lanserades samtidigt i Sverige, Danmark och Norge. Bakom den stora satsningen stod förlaget Fogtdals Blade A/S, som senare övertogs av den svenska mediakoncernen Bonniers.

"Vid den tidpunkten fanns det inget liknande på den skandinaviska marknaden, vare sig när det gäller form eller innehåll", berättar Jens Henneberg, publicistisk chef och vice VD i Bonnier Publications.

"Och det gör det faktiskt inte i dag heller. I 25 år har det unika kännetecknet för Illustrerad Vetenskap varit den speciella visuella kommunikation som förenar text, foton och illustrationer - ett speciellt koncept som introducerades på marknaden av Illustrerad Vetenskap och som tidningen sedan har förädlat vidare."

Internationellt recept

Den stora framgången på den skandinaviska marknaden har sedan följts upp med utgivning av tidningen i nya länder. I vissa länder, t ex Finland och Holland, står Bonnier Publications självt för utgivningen, medan tidningen i andra länder utges i samarbete med en lokal licenspartner. Totalt utkommer Illustrerad Vetenskap i dag i 11 länder fördelade över världskartan - och under 2009 fogas två nya länder till listan, nämligen Australien och Nya Zeeland.

Illustrerad Vetenskap är sålunda det bästa exemplet på den så kallade "cross border"-strategi som Bonnier Publications tillämpar för många av sina tidningar. Denna strategi gör det möjligt att uppnå en högre kvalitet i tidningarna än den som hemmamarknaden ensam kan stödja.

"Med sitt innehåll passar Illustrerad Vetenskap perfekt för denna strategi", säger tidningens chefredaktör Jens Matthiesen.

"Vi veta att våra läsare är internationellt orienterade. De intresserar sig för världsledande forskning, och det är just den vi fokuserar på när vi väljer material till tidningen. Vi ger läsarna en inblick i de största genombrotten i medicinens, teknikens och naturvetenskapens värld, och då är det bara en fördel att dessa genombrott dessutom för oss hela vägen runt jordklotet."

Hela familjen som målgrupp

När Illustrerad Vetenskap kom på marknaden för 25 år sedan var den definierade målgruppen framför allt pojkar och yngre män i åldern 16-30 år. I dag ser bilden något annorlunda ut - inte minst för att många av läsarna från den tiden fortfarande finns kvar. "I dag är den typiska bilden den att mannen i familjen prenumererar på tidningen, medan hela familjen läser den. Man kan säga att medan vi själva kanske tidigare betraktade tidningen som en special interest-tidning, så är den i dag en general interest-tidning", säger Jens Matthiesen.

"Man behöver med andra ord inte vara vetenskapsnörd för att läsa Illustrerad Vetenskap. Det finns knappast heller över 700000 sådana i Sverige. Däremot finns det mängder av människor som har ett brett, allmänt intresse. De vill gärna hålla sig uppdaterade med de senaste resultaten och upptäckterna inom en rad olika områden."

Nya marknader väntar

Att Illustrerad Vetenskap börjar säljas i Australien och Nya Zeeland innebär inte att det internationella tidningsäventyret är slut. På Bonniers arbetar man ständigt med att hitta tänkbara licenspartners på nya marknader, och förlaget är också redo att självt etablera sig på dessa, när omständigheterna är de rätta. Sålunda köpte Bonnier Publications år 2007 in sig i ett ryskt tidningsförlag, och just Ryssland skulle kunna bli nästa marknad för Illustrerad Vetenskap.

"Det är ännu inte slutligt bestämt, men det är klart att vi på sikt vill låta några av våra nordiska titlar pröva krafterna på den ryska marknaden. Illustrerad Vetenskap skulle mycket väl kunna bli den första", säger Jens Henneberg, som också sitter i styrelsen för det ryska förlaget.

FAKTA:

Illustrerad Vetenskap utkommer för närvarande i 11 länder världen över. I mars lanseras tidningen även i Australien och Nya Zeeland.

Illustrerad Vetenskap utges av Bonnier Publications International.

Illustrerad Vetenskap är den av Bonnierkoncernens tidningar som säljer bäst.

Illustrerad Vetenskap har i Sverige en såld upplaga på 153000. Globalt sett är upplagan cirka 575000.

Illustrerad Vetenskap har för närvarande 756000 läsare i Sverige och omkring 3,5 miljoner läsare i hela världen.

Illustrerad Vetenskaps huvudredaktion ligger i Köpenhamn.

Bildmaterial:

Framsidan av det första numret av Illustrerad Vetenskap, 1984.

Framsidan av jubileumsnumret av Illustrerad Vetenskap, 2009.

Foto av Jens Henneberg, vice VD, Bonnier Publications A/S.

Foto av Jens Matthiesen, chefredaktör, Illustrerad Vetenskap.

Världskarta med angivande av de länder som Illustrerad Vetenskap utkommer i: Sverige, Danmark (med Grönland), Norge, Finland, Island, Holland, Belgien, Lettland, Litauen, Grekland, USA, Australien (lanseras 2009) och Nya Zeeland (lanseras 2009).

Kontaktpersoner för ytterligare information:

Jens Henneberg, vice VD: [email protected]

Jens Matthiesen, chefredaktör: [email protected]

Kontakter


Jens Henneberg

Viceadministrerende direktør
Bonnier Publications
Jens.*********************** Visa...
+45 3********** Visa...

Ämnen


Science